3. látomás 14 éves korában


Ez a lecke az első látomásnak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tanában betöltött központi szerepére összpontosít, valamint arra, hogy milyen részt vállalt ebben a látomásban a Szabadító. Ez a lecke azt is kihangsúlyozza, hogy az első látomás tanulmányozása megerősíti az Atyaistenbe és a Jézus Krisztusba vetett hitünket.

Háttérolvasmányok Dieter F.

A nyolcadik látomás: a szekerek - hopehelycukraszda.hu

Uchtdorf: Az első látomás gyümölcsei. Liahóna, Neil L.

Andersen: Joseph Smith. Javaslatok a tanításhoz Joseph Smith története —17 Joseph Smith látta az Atyaistent és az Ő Fiát, Jézus Krisztust Add meg ennek a leckének a hátterét azzal, hogy röviden áttekintitek a Joseph Smith története —12 -t, majd kérd meg a tanulókat, hogy hasonlítsák ezt a részt napjainkhoz azzal, hogy rámutatnak a Joseph Smith igazságkeresésével kapcsolatos élmények és azok élményei közötti hasonlóságokra, akik napjainkban keresik az igazságot.

A válaszok között legyenek ott a következők: Sok viszálykodás volt a különböző egyházak között. Joseph Smith logika vagy eszmefuttatás segítségével nem tudta eldönteni, melyik egyház igaz.

3. látomás 14 éves korában

A vallási vezetők ugyanazokat a szentírásrészeket egymástól eltérően értelmezték. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története —15 -öt, majd kérdezd meg az osztályt: Szerintetek Sátán miért próbálta megakadályozni, hogy Joseph Smith imádkozzon? A válaszok között ott lehet a következő: Sátán már a halandóság előtti világból ismerte Joseph Smitht, és tudta, hogy Joseph előre elrendelt küldetése az, hogy segítsen visszaállítani a földre az igazságot.

3. látomás 14 éves korában

Sátán megpróbálta megakadályozni ennek bekövetkeztét. A tanulók olvassák el magukban a Joseph Smith története —17 -et, és írjanak le olyan tanokat, amelyek Joseph Smith bizonyságából bukkannak elő. Elegendő idő eltelte után kérj meg tanulókat, hogy mondják el, milyen tanokat azonosítottak be.

  • Bates myopia módszere
  • Mohamed próféta – Wikipédia
  • Egyike volt a család hét gyermeke közül, akik túlélték a gyermekkort összesen 16 gyermeket szült édesanyja.

Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!

Dániel könyve | Szent István Társulati Biblia | Szentírás

Mit mondanátok, mennyire fontos Joseph Smith első látomása az utolsó napi szent teológiában? Miközben a tanulók válaszolnak, hangsúlyozd ki a következőket: Joseph Smith látomása az Atyáról és a Fiúról sok fontos igazságot állított vissza a földre.

3. látomás 14 éves korában

Mit mondanátok, mennyire fontos Joseph Smith első látomása azoknak, akik ma keresik az igazságot? Tedd ki a következő idézetet Gordon B.

3. látomás 14 éves korában

Semmi, amire tanunk épül, semmi, amit tanítunk, semmi, ami szerint élünk, nem fontosabb, mint ez a kiinduló nyilatkozat. A tanulók értsék meg, hogy ha Joseph Smith beszámolója hamis, akkor nem került sor Jézus Krisztus egyházának a visszaállítására; viszont ha Joseph Smith beszámolója igaz, akkor sor került a visszaállításra, és a visszaállított evangélium igaz.

A hegyből kivágott kő

Ti hogyan nyertetek bizonyságot az első látomás igaz voltáról? Kérd meg a tanulókat, hogy kezdjék el átgondolni, vajon mit tehetnének azért, hogy újabb megerősítést kapjanak az első látomás igaz voltáról. Megoszthatod a következő idézetet Neil L.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.

Olvassátok el gyakran. Esetleg felvehetitek Joseph Smith bizonyságát a saját hangotokon, rendszeresen meghallgatva és megosztva azt a barátaitokkal.

A nyolcadik látomás: a szekerek

Mielőtt továbblépnétek, magyarázd el a tanulóknak, hogy a Szabadító nem csupán az első látomás alkalmával látogatott el Joseph Smithhez és másokhoz ebben az adományozási korszakban. Bemutatta a Fiát. Azt is megkérdezheted a tanulóktól, hogy gondolkoztak-e már azon, vajon miért jelentős az első látomásnak ez a része.

Halálomkor állj mellettem. Ince pápa korában volt az Egyház hatalma és tekintélye a legnagyobb. Isten azonban Szent Ferenc révén a szegénység útját mutatta meg az Egyháznak.

McConkie, 3 vols. A bukás után kiűzetett az Atya jelenlétéből. Ettől az időtől kezdve Jézus Krisztus volt az, aki irányította szolgáit a földön, és kinyilatkoztatást, valamint útmutatást adott a prófétáknak. Joseph Fielding Smith Jr. Amikor az első látomásban Joseph Smith megkérdezte, hogy 3. látomás 14 éves korában szektának van igaza, melyik Személy válaszolt a kérdésére?

3. látomás 14 éves korában

Joseph Fielding Smith elnök szerint miért volt fontos Joseph Smith számára feljegyezni azt, hogy Mennyei Atyánk bemutatta Jézus Krisztust, és Jézus Krisztus volt az, aki megválaszolta Joseph kérdéseit?

A tanulók értsék meg a következő igazságot: Ádám és Éva bukása óta minden kinyilatkoztatás Jézus Krisztuson keresztül érkezik.

A hegyből kivágott kő Gordon B. Hinckley elnök Az Úr teljesíti az ígéretét, miszerint az evangéliuma olyan lesz majd, mint a hegyből kéz érintése nélkül kivágott kő.

A kinyilatkoztatás eme módjának megértése hogyan segít nektek bízni a Próféta első látomásról szóló beszámolójában? Az első látomás segít egyre jobban hinnünk Jézus Krisztusban Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dieter F.

Peresztegi Egyházközség

Az emberiség történelme során próféták és apostolok részesültek hasonló megnyilatkozásokban, mint Joseph. Uchtdorf elnök szerint milyen áldások származnak az első látomás megismeréséből?

3. látomás 14 éves korában

A tanulók talán más szavakat használnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Jó látású asztigmatizmus első látomásról tanulva nagyobb hitre teszünk szert az Atyaistenben és Fiában, Jézus Krisztusban.

Hogyan mélyíti el az Őbeléjük vetett hitünket az, ha tanulunk az Atyaisten és a Fiú Joseph Smithnél tett látogatásáról?

Mohamed próféta

A válaszok között lehetnek a következők: Az első látomás egy másik tanúbizonyság arról, hogy Ők élnek; megerősíti számunkra azt, hogy törődnek az emberek ügyeivel; bizonyítékul szolgál arra, hogy Ők meghallják és megválaszolják az imákat. Milyen szerepet játszik az első látomás a visszaállításról való bizonyságotokban? Mit tehettek a következő héten azért, hogy megerősítsétek bizonyságotokat 3.

látomás 14 éves korában első látomásról?

Az Atya és a Fiú megjelent Joseph Smithnek

Intézz felhívást a tanulókhoz, hogy a következő napokban szakítsanak időt az első látomás átgondolására és az arról való imádkozásra. Kérd meg őket, hogy írják le, milyen gondolatok és érzések vannak bennük Joseph Smith e szent élményéről.

  • Vizes szemek látása romlott
  • Jelenések Könyve kommentár
  • Élete a szent iratok szerint[ szerkesztés ] Mohamed születése, arab miniatúra Már a középkorban is elismerte néhány muzulmán tudós, hogy a Próféta életét illetően nem minden adat világos.

Tanulói olvasmányok.