5. látomás mit csinál. 9. 📖 Ámosz könyve


És láttatta velem Józsuát, a főpapot, amint áll az Örökkévaló angyala előtt s a Vádló ott áll jobbja felől, hogy vádolja. És szólt az Örökkévaló a Vádlóhoz: Meg dorgál téged az Örökkévaló, te Vádló, igenis megdorgál téged az Örökkévaló, aki Jeruzsálemet kiválasztotta — nemde tűzből kiragadott üszök ez?

5. látomás mit csinál

Józsua pedig szennyes ruhákba volt öltözve, s ott állt az angyal előtt. Megszólalt és szólt az előtte állókhoz, mondván: Vegyétek le a szennyes ruhákat. Ekkor szólt hozzá: Lásd, eltávolítom rólad bűnödet, s majd öltöztetnek díszruhákba.

5. látomás mit csinál

És mondtam: tegyenek tiszta süveget a fejére. És rátették a tiszta süveget a fejére és ruhákba öltöztették, az Örökkévaló angyala pedig ott állt. És megintette az Örökkévaló angyala Józsuát, mondván: 7. Így szól az Örökkévaló, a seregek ura: Ha útjaim szerint jársz és ha őrizetemet megőrzöd, ha majd házamat is igazgatod te és udvaraimat is őrzöd: akkor adok neked járást ez itt állók közt.

5. látomás mit csinál

Halljad csak, Józsua főpap, te meg társaid, kik előtted ülnek — mert jelnek való emberek ők — mert íme, én elhozom az én szolgámat, Sarjadékot. Mert íme, a kő, melyet Józsua elé tettem — egy kövön hét szem — íme én megvéstem vésését, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura — és elmozdítom amaz 5.

5. látomás mit csinál

látomás mit csinál bűnét egy napon. Ama napon, úgymond az Örökkévaló, a seregek ura, hívjátok majd kiki a felebarátját, szőlőtő alá és fügefa alá.

5. látomás mit csinál