A látás paradoxonai, Tartalomjegyzék


Még azok a felfogások is, amelyek a a látás paradoxonai, gondolati képződményeket is önálló szerveződésnek tartják, kitüntetett a látás paradoxonai adnak az észlelésnek.

 • A művészet teljesen szubjektív?
 • Paradoxonok Contraria sunt complementa — az ellentétek kiegészítik egymást A paradoxon görög eredetű szó, az állítások olyan halmazát jelöli, amelyek látszólag ellentmondásra vezetnek, vagy a józan észnek ellentmondó következtetés vonható le belőlük.
 • Üljön a látás az egyik szemébe
 • Epimenidész-paradoxon – Wikipédia
 • Látási normák felnőtteknek
 • Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e.

De így van ez a kultúra és pszichológia viszonyát tekintve is. Az ingerfelvétel magasabb rendszerei, melyeket klasszikusan észlelési folyamatoknak nevezünk, kevésbé rögzítettek genetikailag és neurálisan, mint az elemi feldolgozás.

Befolyásolja őket a kultúra és a tanulás. Ennek egy kitüntetett formája az, ahogyan az észlelés kérdései megjelennek a művészetben, s ahogyan a művészet mintegy kiragadja a teljes észlelési folyamat bizonyos aspektusait. Az itt bemutatott olvasmányok két alapvető kérdést mutatnak be. Az egyik az észlelés biológiai folyamatainak vizsgálata, a másik pedig az észlelési folyamatok kapcsolata a magasabb tapasztalati szerveződésekkel.

mit jelent a látás mínusz 2 5

Érdemes ezek megértéséhez tekintetbe venni egy modern, de nagy történeti gyökerekkel bíró felfogást. Ez a moduláris értelmezés.

A valóság látszata | Kagylókürt

Ennek keretében tekinthetjük az elemi érzékleti szerveződés biológiáját és a kulturális hatások kérdését is. Az érzékelés mai biológiai vizsgálatának egyik alapvető kerete — de ez érvényes a filozófiai értelmezésre is — a moduláris felfogás, amely szerint a megismerési folyamat bizonyos feladatokra specializálódott alrendszerekből indul, s a tapasztalat, az egyes alrendszerek közötti kölcsönhatás csak későbbi szakaszokban, a gondolati leképezések kialakulása után lép fel.

szürkület homályos látás

Ezt a felfogást mutatja az alábbi ábra. A megismerési folyamatok moduláris felfogása Jerry Fodor nyomán. A transzduktorok felelnek meg az érzékelés felvevőrendszereinek, az input rendszerek az észlelés folyamatainak.

Epimenidész-paradoxon

Az okozati folyamatok révén gondolati leképezések állnak elő, melyek a valóságot képviselik Fodor koncepciója több részre bontja az emberi megismerést, s ezen belül keresi az észlelés helyét.

A megismerésnek vannak feladatspecifikus, sokféle minőséget képviselő rendszerei, s vannak általános rendszerei is. A megismerésről gondolkozva tulajdonképpen három különböző szintet különíthetünk el, miként az ábra is mutatja.

A kiállítás középpontjában a képalkotás folyamata, a nézőpontok sokszínűsége és az ezek váltakoztatásával nyerhető új valóságok lehetőségei állnak, valamint az, hogy miként épít a kortárs művészet a korábbi technológiák és elméletek belátásaira.

A transzduktorok szintje, ez felelne meg a közvetlen érzéki átalakítóknak. A klasszikus élettani szóhasználat receptorrendszernek hívja őket. Az első két szint moduláris szerveződésű.

Paradoxonok

Általános problémamegoldó — ez az a központi feldolgozó, amely a bemeneti rendszerek által produkált leírásokat tovább elemzi, összefüggéseket talál hozzájuk, és így tovább. Sok kis processzorból, feldolgozóból, amelyek bizonyos tartalmakra, bemenetekre specializálódottak, bizonyos inputot vesznek fel, s meghatározott outputot hoznak létre ennek alapján, valamint egy nem specifikus egységes központi feldolgozórendszerből.

A moduláris rendszerek elképzelése szerint ezek automatikus feldolgozást végeznek, s bizonyos ingersajátosságokra érzékenyek. A látáson belül például bizonyos alrendszerek érzékenyek a színekre, mások a formákra. Kötelező determinisztikus feldolgozást végeznek.

Moravec-paradoxon

Anyanyelvemen a hallott dolgokat akkor is szónak hallom, ha tartalmát nem is értem. Korlátozott hozzáférésűek, enkapszuláltak. Más feldolgozórendszerek és az általános tudás számára nem hozzáférhetőek, csak a feldogozás kimenete az. A moduláris feldolgozás, szemben a nagy keresést igénylő, tudáson alapuló feldolgozással, igen gyors. Az észlelés tekintetében a feldolgozás korai szakaszait képviseli.

Lapos komputáció. A moduláris feldolgozórendszer nem végez következtetéseket, végső kimenetében egyedi propozíciókhoz juthat csak el. Az észlelésre nézve a moduláris elméletnek többféle értelmezése lehetséges.

A valóság látszata

Semir Zeki tanulmánya a moduláris, részösszetevős felfogás mellett áll ki a látás elemzésében. Eszerint az észlelés részrendszerei önmagukban s önmagukért kialakult adaptációk, melyek csak másodlagosan kapcsolódnak össze egymással, a gondolkodás szintjén.

50 év után javítja a látást

Az érzékelésnek távérzékelő, telereceptoros formáiban, a látásban és a hallásban a következtetési kérdés szerepe nyilvánvaló. A felvevő felület nem érintkezik a tárgyakkal. Az érzékelés másik, ősibb, neurobiológiai formája a kontakt receptorok világa, ahol a felvevő felület érintkezésbe kerül a tárggyal, hiszen a tárgy maga az inger. Ilyen a tapintás, a szaglás, az ízlelés világa.

Smith és Margolskee tanulmánya példa arra, hogyan közelíti meg a modern pszichofiziológia ezeket a komplex kérdéseket.

a látás egységei

Az ízlelés idegi látási utak teljes komplexitását bemutatja a tanulmány, az alapízektől, azok felvevőrendszereinek anatómiáján át agyi reprezentációjukig. Főemlős- és emberkísérleteiben az egysejtes regisztrálástól a modern festészet kognitív elveinek elemzéséig sokféle eljárást használ.

O annak a felfogásnak egyik legjelentősebb képviselője, mely szerint a látás sok- szintu, modulárisan szerveződő folyamat. A vision ofthe brain.

 1. Hogyan lehet javítani a látásélesség gyakorlását
 2. A látásmérési táblázat távolsága
 3. Untitled Document
 4. Távoli látás szemüveg viselése
 5. Paradoxonok | Kagylókürt
 6. Jackson nézet akkor
 7. És nem tudunk szabadulni tőle, mert benne él a nyelvünkben, a nyelvünk pedig kérlelhetetlenül ismételgeti nekünk.

London,Blackwell.