A rajz látvány


jó látás online

A tantárgy célja másrészt, hogy a tér és formaalkotás területén adjon inspirációt, a vizuális gondolkodás logikáját és a vizuális nyelv működését megismertesse, a vizuális nyelvi alapműveleteket a gyakorlatban használva rajzban és makett építésben egyaránt. A tantárgy célja harmadrészt, hogy a rajzi és téralkotási feladatokat összekapcsolja és a látvány puszta ábrázolásán túllépve a rajzi gyakorlatokat is a tudatos vizuális nyelvhasználat és a téralkotás alapproblémaira fókuszálja.

Az egész félév során a feladatokat előadások kísérik, ilymódon az elméleti tudást szorosan össze kívánjuk kapcsolni a gyakorlati munkával, mintegy megalapozva, reflektált alkotó és kutató munkává téve mind a rajzolást, mind a tér és formaalkotást.

rövidlátás és fordítva

E mellett a tantárgyat végigkísérik a digitális kommunikációval kapcsolatos feladatok és gyakorlatok. Egy alkalmat szentelünk a digitális fotográfiának, amivel célunk a fotó használat, a képalkotás magasabb fokú tudatosságát elérni a hallgatóknál, illetve segítjük a saját művek, rajzok és makettek dokumentálásához kötődő digitális utómunkákban való jártasság megszerzését.

A rajzolás során tudatosítjuk az egy, két,illetve három iránypontos perspektíva alkalmazhatóságának lehetőségeit és működésének különbségeit.

a látás neurológiája

A rajzon transzparensé tesszük a falakat és födémeket és többet mutatunk meg az épületből, mint amit a szem vagy a kamera láthat. A teret be kell járni és a több szempontból különböző időpillanatokban látottakat a rajz látvány rajzon kell összegezni.

milyen gyógyszerlátás plusz

A rajz úgy kell hogy megjelenjen, mint az épületről szerzett tudásunk finom esszenciája, amely nem a felszínen látható részleteket ábrázolja, hanem láthatóvá teszi a felszín mögötti egyébként nem látható összefüggéseket is. Vertikális és horizontális komplex téri elemek sorolása, eltolása, csúsztatása, elforgatása, tükrözése révén hozunk létre kreatív módon rajzban finoman ritmizált architektonikus struktúrákat.

mit kell enni a látásélesség érdekében

A makett feladat a derékszögű kapcsolatokra fókuszál, az ortogonális rendszerben való téri gondolkodás lehetőségeit kutatja inspirációt merítve a tradicionális japán építészet és a XX.

Az építészeti terek rajzolásánál a külső és belső terek ábrázolása során azt kutatjuk, hogy a rajz eszközével hogyan a rajz látvány láthatóvá tenni olyan alapvető összefüggéseket, téri viszonylatokat is amelyek a szem vagy a kamera számára láthatatlanok.

Egy alkalmat szentelünk a digitális fotográfiának, amivel a fotó használat, a képalkotás magasabb fokú tudatosságát igyekszünk elérni a hallgatóknál. Inspiráljuk a képi gondolkodásban, a kompozícióban, a képi ritmusban, a képi szerkezetben, a megvilágításban rejlő lehetőségek megismerését és kutatását.

eredménytábla betűi a látás teszteléséhez