Az univerzum különböző nézőpontokból


az univerzum különböző nézőpontokból

Létezik a világunknak egy tükörképe, ahol az idő visszafelé halad Origo Ez az anti-univerzum az ősrobbanás előtt létezett. Bizonyos nézőpontból szemlélve a világegyetem olyan, mintha aszimmetrikus lenne; ahogy az univerzum tágul, az idő előrefelé halad, és a mindenséget az anyag tölti ki.

Ettől a videótól megváltozik az életed

Ez a tapasztalat ugyanakkor ellentmondani látszik az úgynevezett CPT-szimmetria elvének. A CPT-szimmetria érvényesülése azt jelenti, hogy az anyagot antianyagra cserélve, a világegyetemet tükörben nézve és az idő irányát megfordítva a fizikai kísérletek ugyanahhoz az eredményhez vezetnek, mint valódi világunkban.

az univerzum különböző nézőpontokból

Hogy az univerzum különböző nézőpontokból kozmosz egyensúlyba kerüljön, három kanadai kutató, Latham Boyle, Kieran Finn, és Neil Turok azt feltételezi, az ősrobbanás nemcsak a világunknak, hanem egy antivilágnak is a kezdőpontja volt.

Ebben az antivilágban az idő visszafelé halad és az antianyag domináns. Azt is kimutatták, hogy a CPT-szimmetrikus modell nemcsak összhangban van a kozmosz tágulásának ismert történetével, de egyszersmind világos magyarázattal szolgál a sötét anyagra is.

Héjjas István Tudatosság és értelem az Univerzumban J. Lovelock GAIA elmélete [20] szerint a földi bioszféra önszabályozó rendszerként működik, és az élet szempontjából optimalizálja és stabilizálja a környezeti feltételeket.

Nem kell új fizikát feltalálni hozzá A CPT-szimmetria az inflációs elmélet egy alternatívája. Utóbbi azt mondja ki, hogy az univerzum rögtön az ősrobbanás után exponenciális táguláson ment keresztül. A teóriával magyarázni lehet egy sor megfigyelést, ugyanakkor a látás nem tökéletes hipotetikus kvantumterek létezésének igazolására lenne szükség, ami egyelőre nem történt meg.

az univerzum különböző nézőpontokból

Boyle és társainak elmélete azért is nagyszerű — áll a kiadott közleményben- mert a korai kozmikus evolúció magyarázatához nincs szükség ismeretlen fizikai tényezőkre. A CPT-szimmetria modellje szerint idő és tér folytonosan áramlik az ősrobbanáson keresztül, és az anti-világegyetem, ami az ellentétes időirányba halad pontosan úgy viselkedik, mint a mi univerzumunk tükörképe.

A kutatócsoportnak modelljükkel természetesen reprodukálnia kell ugyanazokat a megfigyeléseket, amiket az inflációs-teória magyaráz — ilyen például a kozmikus uniformitás.

az univerzum különböző nézőpontokból

A CPT-szimmetria nagy előnye, hogy magyarázatot ad a sötét anyag létezésére: egy CPT-szimmetrikus univerzum jelentős mennyiségű nagytömegű steril neutrínó otthonául szolgálna. Az ilyen szupernehéz neutrínók lehetnek a nemrégiben megfigyelt nagyenergiájú részecskezáporok forrásai is. A publikáció a Physical Review Letters folyóiratban jelent meg.

az univerzum különböző nézőpontokból