Böjt utáni látás


Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek éltek Talán istenfélők lesztek Ha valaki közületek beteg, vagy úton van, akkor [azonos] számú másik napig [kell böjtölnie]! Akik pedig csak nehézség árán képesek [böjtölni, de nem böjtölnek], azok megváltással tartoznak, [s ez] egy szegénynek a tápláléka Aki pedig önkéntesen többet ad, az jobb neki és jobb nektek az, hogy böjtöltök, ha tudtok.

Aki közületek e hónap idején [a maga helyén] jelen van, az böjtölje végig! Tartsátok hát be a böjtöt az [előírt napokon] mindvégig És magasztaljátok Allahot azért, hogy böjt utáni látás igaz úton vezérelt benneteket 64!

Látás böjt után

Talán [még] hálásak lesztek Ha az Én szolgáim kérdeznek Felőlem, hát Én közel vagyok [hozzájuk] és felelek annak a fohászára, aki Hozzám fohászkodik. Hallgassanak hát [ők is] az Én [hívásomra] és higgyenek Bennem!

a dioptria látásélességének fordítása

Talán az igaz úton fognak haladni A böjt éjszakáján szabad közelednetek asszonyaitokhoz Allah tudja, hogy mit csináltok titokban magatok között Mostan[tól kezdve hát] közelíthettek feléjük, és ne feledjétek, amit Allah a látást helyreállító torna a szem számára nektek 70 [a böjt éjszakájára vonatkozóan]!

Egyetek és igyatok addig, amíg a hajnalhasadáskor meg nem különböztetitek a fehér szálat a feketétől! Ne közeledjetek hozzájuk! Így teszi világossá Allah az emberek számára az Ő jeleit. Talán istenfélők lesznek. Azonban eltérő a véleményük a - szemmel láthatóság nélküli - számítás módszeréről az újhold bebizonyításánál.

A legtöbb tudós úgy látja, hogy az újhold bizonyítása számítással nem megengedhető, mert ez egy istenszolgálati kérdés, és a bizonyíték szerint kell eljárni és megállni annál, és az elődök tudósai megegyeztek abban, hogy a böjtölés és a böjtmegszakítás a csillagokra támaszkodva nem helyes, mert a csillagászat becslés és találgatás.

Néhány kortárs tudós azt mondja, hogy a meglátás célja az újhold születésének bebizonyítása, és a számítás ma jobban bizonyítja ezt a meglátásnál. De ha létezik másik módszer, amivel bizonyosságot lehet nyerni, akkor azt szabad használni.

Egyértelmű, hogy ez a vélemény helytelen és ütközik a Korán és a Szunna szövegeivel, hiszen nem férhet kétség ahhoz, hogy az iszlám tudósai között — eltekintve a kivételektől — közmegegyezés alakult ki a tekintetben, hogy Ramadán kezdetének és végének böjt utáni látás szemmel való meggyőződéssel történik, nem pedig csillagászati számítások alapján.

Ismeretes, hogy a csillagászati számítás 75 ma eltér a múltbeli számítástól, amelyben több volt a becslés és a találgatás. A tudományos csillagászati számítások meghatározzák az áldott Ramadán hónap újholdjának születését, amely támpontot jelent az újhold meglátására, de ez önmagában nem elegendő Ramadán kezdetének kinyilvánítására, valóban böjt utáni látás szemmel látnia kell az újholdat legalább egy hiteles személynek.

Ám ha bizonytalanná vált nektek meglátni, akkor fejezzétek be a hónapot harminc napra! Tehát amikor a csillagászati számításokra való támaszkodásról beszélünk, akkor ezalatt egyedül a tanúzás visszautasítását értjük, nem pedig a hónap kezdetének megállapítását. Ha a csillagászok azt mondják, hogy az újhold nem születik meg csupán a naplemente után, és jelentkezik egy személy, aki látni vélte az újholdat a naplemente után, miközben még meg sem böjt utáni látás, akkor ez egy érvénytelen tanúzás, még akkor is, ha több tanútól származik.

Ez azért van, mert a tanúskodók állítása bizonytalan, a számítással való megerősítés viszont biztos, és a bizonytalan nem állhat szembe a biztossal, a tudósok megegyezése szerint. Ez a módja a számításokra való támaszkodásnak a tanúzás visszautasítására vonatkozóan. Ellenben ha a látás az állapotuk előtt születik meg az újhold, de egy tanú sem jelentkezik azzal, hogy látta az újholdat, akkor nem megengedett a hónap kezdetének megállapítása pusztán a számításokra hivatkozva.

Fontos még megjegyezni, hogy az iszlám szerint a nap napnyugtával kezdődik 76 és ezért figyelembe kell venni a hold születésének számításánál, hogy napnyugta előtt kell születnie és kellő ideig kell fennmaradnia napnyugta után, hogy meg lehessen látni szabad szemmel.

Tehát a mérvadó a hónap kezdetét és végét tekintve az, hogy vajon a naplemente a hónap végén a hold a szerzett rövidlátás öröklődik előtt böjt utáni látás meg, vagy sem.

Vagyis ha a napnyugta a hold lenyugvása előtt történik, akkor a hónap első napját megelőző éjszakáról van szó. Ha pedig a napnyugta a hold lenyugvása után történik, akkor a hónap utolsó napját megelőző éjszakájáról van szó, és nem lehet alapul venni az újhold naplemente utáni születését, akár az éjszaka elején, akár végén következik be. Így ha az újhold születése a napnyugta után történik, akkor a hónap utolsó napját megelőző éjszakájáról van szó, ha pedig a napnyugta az újhold születése után történik, akkor a hónap első napját megelőző éjszakáról van szó.

A csillagászok megegyeztek abban, hogy az újhold születése percre, sőt másodpercre pontosan meghatározható, és nincs semmilyen véleménykülönbség a csillagászok között ez ügyben, miként a matematikusok között sincs eltérés egy egyszerű összeadási művelet eredményét illetően. A böjt utáni látás között tehát nincs a születést illetően eltérés, csupán a meglátás terén, miután megegyeztek a születés időpontjáról.

1. fejezet

Néhányan azt mondják, hogy a születés lehetséges a naplemente előtt, ám csupán egy bizonyos fokú vízszintes szögből, és egy bizonyos fokú magasságból lehet látni, amelyek mértékére nézve eltérő a véleményük, de ugyanakkor megegyeznek a születés időpontját illetően. Ez a véleménykülönbség összezavarta a Saría tudósait régen és a jelenkorban is, mivel nem tettek különbséget a születés és a látási képesség között, és azt gondolták, hogy az eltérés a látási lehetőségben, a születés időpontjában való eltérést jelenti egyben Tehát a vallási szövegek és az egyértelmű csillagászati eredmények összekapcsolása, egymáshoz igazítása alapján: az újhold látása az arról való tanúzással bizonyítható, és a hónap kezdetének vagy végének meghatározása erre kell hogy korlátozódjon.

Ez a siker titka a védikus tanítások szerint

Még akkor is, ha a csillagászok véleménye szerint naplemente előtt születik az újhold, hiszen ha nem látta senki sem az újholdat, akkor nem szabad a csillagászati számításra támaszkodni.

Ugyancsak megengedhetetlen az újhold látását, annak megszületése után bizonyos látási feltételekhez egy bizonyos szög, vagy magasság kötni.

  1. A bibliai kereszténység ugyanis nem tanok jól-rosszul rendezett kazla, hanem a személyes tapasztalat vallása.
  2. Szemész Eskina
  3. Az 5. látás azt jelenti
  4. A böjtölés így hat az anyagcserére - HáziPatika
  5. Látás helyett (prédikáció, Böjt 1. vasárnapja, )
  6. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus?
  7. Hogyan lehet javítani a látást 8-tól

Amikor megszületik az újhold, és jelentkezik olyan, aki tanúsítja a látás megtörténtét, akkor kötelező figyelembe venni a látást, a fenti látási feltételek tekintetbe vétele nélkül. Ha azonban lement a Nap az újhold megszületése előtt, és jelentkezett olyan személy, aki arról tanúskodik, hogy látni vélte az újholdat, akkor vissza kell utasítani ezt böjt utáni látás tanúzást, hiszen teljesen kizárt, hogy valaki láthatja az újholdat ebben az esetben.

Ez alapján pedig a csillagászati számításra kell támaszkodni a visszautasítás esetében, de nem a meghatározás esetében. Hogy még világosabb legyen a csillagászati számítás jelentése - és hogy erre böjt utáni látás támaszkodni a visszautasítás esetében, de nem a meghatározás esetében - négy esetet említünk meg: Az első eset: Naplemente előtt megszületett az újhold, és jelentkezik olyan személy, aki arról tanúskodik, hogy látni vélte az újholdat a naplemente előtt, akkor böjt utáni látás figyelembe kell venni, és ezzel meghatározódik a hónap kezdete — miután meggyőződnek hitelességéről.

Ramadán esetében elegendő egy szavahihető tanú, más hónapok esetében legkevesebb két szavahihető tanú látására van szükség. Ebben az esetben a vallási vélemény megegyezik a böjt utáni látás ténnyel, abban hogy a hónap kezdetét veszi. A második eset: Naplemente után születik meg az újhold, és egy tanú sem jelentkezett azzal, hogy látta az újholdat a naplemente után, akkor ebben az esetben is megegyezik a vallási vélemény a csillagászati ténnyel, abban hogy kizárt a látás lehetősége, és ez az éjszaka a hónap utolsó napjának kezdetét jelenti.

a veleszületett myopia és a hyperopia rendellenesség

A harmadik eset: Naplemente előtt születik meg az újhold, és egy tanú sem jelentkezik azzal, hogy látta volna az újholdat. Ebben az esetben eltér a vallási vélemény a csillagászati ténytől, mivel a csillagászati tények szerint megállapítható hogy kezdetét veszi az új hónap, a vallási vélemény pedig cáfolja ezt, mivel egyetlen tanú sem jelentkezett azzal, hogy látta az újholdat. Nem szabad alapul venni a csillagászati megállapítást, mivel a vallási megállapítás a látásra korlátozódik.

A negyedik eset: Naplemente után születik meg az újhold, és ha valaki azzal az állítással jelentkezik, hogy látta az újholdat naplemente után, ezzel pedig eltér a látásra vonatkozó állítás a csillagászati ténytől, és ebben az esetben a látásra vonatkozó állítás megállapítja a hónap kezdetét, a csillagászati tény pedig cáfolja a kezdetét.

A böjt izomvesztést okozhat

Ilyen esetben a csillagászati tényre kell támaszkodni, hiszen az újhold meg sem született a naplemente előtt. Amint már írtuk a kötelező böjt hónapja a Ramadán hónap, ami 29 vagy 30 napos lehet a Hold pozíciójától függően. Ez a kifája kötelességek közé tartozik.

böjt és látás

Kifája: olyan kötelesség, amit ha a muszlimok egy része elvégez, akkor a többinek nem kell. Ebben buzdítás is található, hogy a későbbi korok embere azon fáradozzon és buzgólkodjon, hogy sokkal teljesebb és tökéletesebb módon hajtsa ezt végre, mint a korábbiak.

Ma böjt első vasárnapja van, az egyik legszebb időszak az egyházi évben.

Tehát a böjtölés az istenfélelemnek a legnagyobb oka, mivel a böjtölő Allah parancsát hajtja végre, és böjt utáni látás azt, amit Ő eltiltott. A böjtölésben a lelkek megtisztítása és megtisztulása található mindenféle alantas és erkölcstelen dologtól. Kezdetben az is előíratott a böjtölők számára, hogyha valaki imádkozta az esti imát vagy aludt, azután már tilos volt a számára az étel, ital, és a házasélet másnap estig.

Ám a böjt kiválóbb, mint mások táplálása.

degenerative myopia myopia

Ibn Umar-tól is az jegyeztetett fel, hogy ez eltöröltetett. Al-Bukhári jegyezte le Ibn Abbász-tól, hogy ez nincs eltörölve az idős emberek számára, akik nem képesek a böjtöt teljesíteni, ők minden egyes böjti nap helyett egy szegényt táplálhatnak.

Ami pedig az agg, nagyon öreg embereket illeti azokkal kapcsolatban két álláspont ismeretes, s ezek közül a böjttörés a helyes, s az öregembernek minden egyes nap helyett megváltást kell bemutatnia. Al-Bukhári Szahih-jában olvasható: Anas miután látással mínusz 1, minden egyes nap után egy szegényt táplált egy évig vagy kettőig, kenyérrel és hússal, s ő maga nem böjtölt. Ez Abu Jála al-Muwszili is látásvizsgálati táblázat betűméretei a saját Musznad-jában.

Allah ezen az éjszakán küldte le egyben a Jól Őrzött Táblából az égi Bajt al-Izzába, aztán innen részletekben érkezett az eseményeknek megfelelően a Prófétához r 23 éven keresztül. Azért van így, hogy megerősítse általa a szívedet, folyamatosan soroljuk azt.

S így eltöröltetett a korábban említett választási lehetőség az egészséges és otthonában tartózkodónak arra, hogy vagy böjtöl vagy megtöri a böjtöt, s helyette minden nap után egy szegényt táplál.

Tehát ha valaki beteg, s olyan betegség lakozik benne, amely megnehezítené a böjtölést vagy valamiféle károsodást okozna, vagy éppen úton van, az megtörheti a böjtöt, s ugyanannyi napot kell majdan böjttel töltenie utólag, ahány napot nem böjtölt Ramadánból.

Böjt utáni látás minden, amit Allah parancsolt szolgáinak, könnyű, és ha valami miatt nehézzé válik egy parancs, akkor vagy könnyít rajta, vagy nem teszi kötelezővé annak, akinek valamilyen oknál fogva ez túl nehéz. Tehát a nehézség könnyebbséget von maga után. Ami a Nekem járót illeti az az, hogy te Engem szolgálj és ne társíts Mellém semmit sem!

Ami a neked járót illeti: bármi tettet vagy cselekedetet is hajtottál végre, azt Én teljes jutalomban fogom részesíteni. Ezért Abdullah bin Amr ha megtörte a böjtöt, fohászkodott családjáért, háza népéért és gyermekéért. Ebben a muszlimok igen nagy próbatételt és nehézséget találtak, s ezzel a Korán-idézettel engedélyezve lett, hogy Ramadán éjjelein egyenek, igyanak és házaséletet éljenek.

Ibn Abbász és mások is azt mondták: Ti együtt éltek velük, s ők veletek, s a férfi és az asszony együtt élik életüket, közösen tevékenykednek, megérintik egymást, egymás böjt utáni látás fekszenek, s így megfelelő, ha engedély adatik arra, hogy házaséletet éljenek Ramadán éjjelein, hogy ez ne okozzon nekik nagy nehézségeket, és nehogy vétkezzenek.

E Korán-idézet kinyilatkoztatásának az oka az hang a látáshoz, hogy kezdetben, ha valaki böjtölt majd elaludt az előtt, hogy a böjtjét megtörte volna, nem ehetett egészen a következő este hasonló időszakáig. Qajsz bin Szuruma al-Anszári böjtölt és azon a napon a földjén dolgozott, s mikor közeledett a böjttörés időpontja, elment a feleségéhez és megkérdezte: - Van-e nálad étel?

Ám elmegyek és keresek neked - mondta az asszony.