Előrelátás és rövidlátás


Aki az élet lényeivel nem kíván szembenézni, az rövidlátó előrelátás és rövidlátás él. De ilyenné válik az is, aki nem tanulja meg vállalni az élet feladatait.

Рубрика: Kórházi látásteszt

A rövidlátás különösen gyakori fiatalkorban, minthogy az ifjúból hi­ányzik az előretekintés, a távollátás képessége. A rövidlátó emberek túlnyomó többsége érzel­mileg kevésbé fogékony, türelmesebb és rendszeretőbb. Hajlamos a előrelátás és rövidlátás való visszahúzódásra, hogy belső fejlődése erőtel­jesebben haladhasson előre.

A rövidlátó egyén meglehetősen jól látja a közeli tárgyakat, de a távolabbiakat csupán bizonytalanul képes kivenni. Ezeknél az embereknél gyakori jelenség a meglehetősen beszű­kült szellemi beállítottság, a jövő iránti aggodalom, valamint az attól való félelem és vonakodás, hogy saját életükért vállalják a felelős­séget.

kihez fordulni, ha gyanúja van egy wenről műtét látás szülés

Mindehhez gyakran félénkség és introverzió járul. A rövidlátók aránya különösen magas az értelmiségiek körében.

rossz látásjelző rövidlátás és fitnesz

A helyzet persze fordítva is igaz, vagyis az introvertált egyén többet olvas, következésképp műveltebb, a kö­zelre nézés gyakorisága viszont fokozza a rövidlátást. A rövidlátás mindig a túlzottan erős szubjektivitás megnyil­vánulása.

A rövidlátás ugyanakkor éppen arra kényszerít, hogy önmagunkra tekintsünk, világosan felismerjük a közelállót. A rövidlátó ember azonban nem akarja észrevenni ezeket a dolgokat, így éppen a tünet készteti arra, hogy önmagába tekintsen, önismeretre tegyen szert. Mindez távolról sem jelenti azt, hogy mindent önmagára kell vonat­koztatnia, a középpontba kell kerülnie és egocentrikussá kell válnia anélkül, hogy valóban tudomásul venné önnön lényét, minthogy az igazság és a valóság többnyire kellemetlen dolgok.

A rövidlátásban felhívás rejlik, hogy valóban meglássuk és elfogadjuk önmagunkat, s felismeréseinkből levonjuk a szükségszerű következtetéseket.

DÉLELŐTT - Rövidlátás gyermekkorban - Dr. Feminger Andrea

Igen nehéz rá hatást gyakorolni, érzelmeit másoknál sokkal erősebben fékezi. Társadalmi szempontból bármely rendes látású egyénnél alkalmazkodóbb és kívánatosabb. Az összeütközéseket kerüli, vagy éppen a szokásosnál hosszabb ideig, végtelen türelemmel elviseli anélkül, hogy panaszkodnék.

Minthogy a rövidlátás először többnyire a Ugyanakkor ez a pubertás időszaka is, vagyis az a kor, midőn a fiatalok lelkileg is közellátásra kényszerülnek, minthogy egész személyiségük alapvető átrendeződésével kell megbirkózni­uk. A serdülőkorú tudatára ébred nemiségének, kettős látás mi ez lénye társadalmi jellegének is, ezért is verődik ebben a korban legszíve­sebben csoportokba. Ám ha valóban a közellátást kívánó tevé­kenység felelős e betegség kialakulásáért, akkor miért nem lesz min­denki rövidlátó?

Itt felmerül a genetikai öröklődés lehetősége is, hiszen a rövidlátás öröklött szemrendellenesség következtében is ki­alakulhat.

Előrelátás és rövidlátás

A rövidlátást a külső szemizomzat krónikus megfeszülése okozza. Mindez egy lehető­leg félelemmentes életvitel vagy a félelem azonnali feldolgozása és feloldása révén érhető el.

homályos látás és fejfájás hogyan lehet a szemműtétek távollátása

Magában foglalja a körültekintő mentálhigi­énét, valamint egy általános érvényű életfilozófia terjesztését már a fiatalok körében is, hogy görcsök egyáltalán ne léphessenek fel, vagy ha igen, akkor már idejekorán védekezhessünk ellenük.