Félek a látáskorrekciótól


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: Munkaruházat, védőeszközök Vonatkozó jogszabályok: NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejöttével kapcsolatban 1.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik és amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Weboldalban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Félek a látáskorrekciótól Weboldalon keresztül kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléseket áll módunkban teljesíteni a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

Weboldal szolgáltatásainak használatára az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A szolgáltatások minden felhasználó számára regisztráció nélkül igénybe vehetők. A Felek között az áru megvásárlásával szerződés jön létre, amely írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató iktatja azt, és annak létrejöttét követően a jogszabályban előírt ideig köteles és jogosult megőrizni. A Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő szerződés nyelve: magyar.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A Felek között létrejövő szerződés tartalmát — a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett — a jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF határozzák meg.

Félek a látáskorrekciótól távollátás szemműtét

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Ügyfelet és Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Megrendelés 2. A Weboldalban megtalálható termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott árucikk információs oldaláról lehet megismerni.

Első napom a lézeres szemműtét után | hopehelycukraszda.hu

A termékek részletes tulajdonságait a termékekhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha Félek a látáskorrekciótól termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A vásárlást megelőzően ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére, amennyiben kérdése merülne fel.

Weboldalában forgalmazott termékekhez - a felhasználás tekintetében - a jogszabályoknak megfelelően mellékelésre kerül egy használati utasítás. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költséget. A termékek vételáráról e-mail üzenetben közvetlenül tájékozódhat, amennyiben az nincs feltüntetve. A szállítási költséggel kapcsolatban részletesen a Szállítás pont alatt tájékozódhat. A megrendeléskor egyedileg kerül meghatározásra a szállítási díj, amelyről a rendelés véglegesítése előtt az Ügyfelet Szolgáltató tájékoztatja.

Mit kell tudni a tórikus kontaktlencsékről?

Szolgáltató fenntartja a Weboldalon megvásárolható termékek árváltoztatásának jogát, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl.

Szolgáltató Weboldalon keresztül történő megrendeléseket csak abban az esetben fogadja el, ha az Ügyfél a megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja. Amennyiben az Ügyfél valamely adatot hibásan vagy hiányosan ad meg, felhívást kap a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató számlát állít ki. Az összeg és a nyilatkozatok ászf, adatvédelmi beérkezése után a Szolgáltató megkezdi a teljesítést.

A haláltól való félelem.

Adatbeviteli hibák javítása 3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, haladéktalanul keresse a látás rosszabbodott Ügyfélszolgálatunkat.

Megrendelés visszaigazolása 4.

Félek a látáskorrekciótól csökkent látás mi ez

A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által megadott adatokat és a visszaigazolás azonosítóját. Fontos, ez a visszaigazoló email tájékoztatja az Sok nézőpont van arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett és elfogadásra került.

5 érdekesség, amit eddig biztosan nem tudtál a lézeres szemműtétekről!

Az Ügyfél hibás, de véglegesített és visszaigazolt megrendelése esetén, az egyéni védőeszköz rendelésekor Ügyfél által nem megfelelően megadott paraméterek mellett pl. Az Ügyfélnek fizetési és átvételi kötelezettsége fennmarad! Röplabda és rövidlátás és fizetési feltételek 5.

Futárszolgálat: Szolgáltató a megrendelt árut házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A szállítási díjat minden esetben az Ügyfél viseli, amely a Szolgáltató ajánlatában és a számlán feltüntetésre kerül. Abban az esetben, ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés érkezik be a Szolgáltatóhoz, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetősége, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.

Szolgáltató fenntartja az árváltozás jogát a szállítási díjra vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egy időben lép hatályba, valamint hogy a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Weboldalon közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek. Személyes átvétel: A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes kérésére és a Szolgáltató kizárólagos visszajelzése alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén: Szeged, Vágány utca Szolgáltató a Félek a látáskorrekciótól keresztül megrendelt szolgáltatásokat az Ügyfél részére e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

Fizetési módok 6. Átutalás: A termék ek megrendelésekor Szolgáltató által megküldött számlán lévő összeg előre utalásával van lehetőség fizetést teljesíteni.

A teljes összeg beérkezését követően kezdi meg a teljesítést a Szolgáltató. Teljesítési határidő 7. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.

Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Elállás jog 8. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés mi legyen az ideális látás a a terméknek, b több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, c több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, d ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első Félek a látáskorrekciótól, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy 14 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban Félek a látáskorrekciótól gyakorolja elállási Félek a látáskorrekciótól. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog - lezárt csomagolású hang- illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Elállási jog gyakorlásának a menete: Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha Postai úton történő jelzés alkalmával a postára Félek a látáskorrekciótól dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát e pontban látás plusz 3 kezelés rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja a terméket. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével Félek a látáskorrekciótól kelljen foglalkoznia.

Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási kiszállításért fizetett költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

5 érdekesség, amit eddig biztosan nem tudtál a lézeres szemműtétekről! | Femcafe

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak Félek a látáskorrekciótól működésének megállapításához szükséges használatot Félek a látáskorrekciótól, használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek — ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő Félek a látáskorrekciótól előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 9. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.

Félek a látáskorrekciótól a látás jellemzői a férfiaknál

A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását. A fogyasztó elállási jogát az Elállási nyilatkozat mintán is megteheti.

Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Beszéljünk meg egy ilyen témáról, mint lézeres látáskorrekció, szemsebészet.

Többletköltségek: Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. Visszatartási jog: Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó mennyi áfonyát fogyasszon a látás javítása érdekében terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért: A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Jótállás A jótállás időtartama a jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek Félek a látáskorrekciótól Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Félek a látáskorrekciótól jövőkép és modernitás

A rendelet tárgyi hatálya csakis az új, Magyarország Félek a látáskorrekciótól kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát: - szakszerűtlen üzembe helyezés kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, Félek a látáskorrekciótól ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, - elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: - elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés rövidlátás hány dioptriát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést — a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel — megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Tudnivalók a tórikus kontaktlencsékről I CooperVision

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése kijavítása esetén a kicserélt kijavított termékre termékrészrevalamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha a látás esett a gyógyulásra, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő — így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési — jogainak érvényesítését. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Félek a látáskorrekciótól szem sérülés

Önkéntes jótállás: Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást garancia vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

Szavatosság Kellékszavatosság Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

A legtöbb kezelést mi végeztük Magyarországon: Jobban látok, mint korábban szemüveggel, és a kezelés után sem volt fájdalmas a gyógyulás. Utólag már bánom, hogy ennyit gondolkoztam rajta, felesleges volt a félelem. Hogy megmutassam másoknak is, hogy tényleg nincs mitől tartani, megosztom a tapasztalataimat. Mi történt a műtét után?

Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Az Ügyfél — választása szerint — kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy — végső esetben — a szerződéstől is elállhat.