Időbeli lebeny és látás,


A kérgi információfeldolgozás első lépései: a sztriatális kéreg A sztriatális kéreg felépítése és feladatai A vizuális információ kérgi feldolgozása az agy posterior pólusán található sztriatális kéreggel kezdődik.

Навигация по записям

A sztriatális kéreg,[ 3 ] más néven az elsődleges látókéreg jelölése általában V1 a Broadman-féle citoarchitekturális felosztás es áreája. Legnagyobb része az occipitális lebeny mediális felszínén, a fissura calcarina időbeli lebeny és látás partján és az occipitális lebeny posterior pólusán helyezkedik el. Akárcsak a neokortex többi része, a V1 vastagsága is kb.

A rétegek száma igazából több, mert a IV. Az elsődleges látókéreg rétegei közötti információ-szállítás párhuzamos projektív rendszerek mentén valósul meg l.

Bevezetés a neuropszichológiába

A rendszer kiindulópontja időbeli lebeny és látás IV. Az M- és a P-neuronok axonjainak végződése itt is elkülönül. Ez az ún.

Az M-projekció feladata elsősorban a háromdimenziós képalkotás és a mozgásérzékelés A V1 neuronjainak funkcionális szelektivitásáról részletesebben a 4. A III. Mindkét régióra jellemző a IVCβ rétegből érkező P-sejtes input.

Idegrendszer

Ez, az előbbivel analóg módon, a P-projekció. A P-rendszer azonban két részből áll. Az egyik, a III. A P-projekció másik része pedig a pacasejtekhez kapcsolódik, és feladatát főleg a színérzékelésben látja el. Mind a három projekciós rendszer, megtartva az elkülönülést, tovább folytatódik az extrasztriatális területeken is.

Irodalom Csathó Árpád Tekintetünk minden pillanatban a környező világ tárgyainak világos képét és strukturált kapcsolatrendszerét tárja elénk. Ez a környezetünkről kialakított mentális kép azonban jóval több, mint a látott világ egyszerű retinális leképezése.

Forrás: Schwartz, 5. A V1 főbb sejttípusai és funkcionális szelektivitásuk A V1 sejtjei funkcionális szelektivitással jellemezhetőek. A P- és M-pályarendszerek mentén, a V1 funkcionálisan specifikus sejtjei regisztrálják a téri orientációra, a mozgás irányára, a binokularitásra, illetve a színekre vonatkozó információt.

a legújabb látást helyreállító eszköz

A V1 sejtjei közül vannak olyanok, amelyek szigorúbb specializációval jellemezhetőek, és vannak olyanok, amelyek tágabb feladatkörrel rendelkeznek. Az előbbi az egyszerű sejtek, az utóbbi a komplex sejtek működésére vonatkozik.

Mindkét sejttípusra jellemző, hogy elsősorban megfelelő téri orientációjú szélekre, illetve vonalakra mutatnak aktivációt.

Pszichológia | Sulinet Tudásbázis

Az orientációt, illetve a mozgás irányának detekcióját a kérgi neuronok receptív mezejének alakjában bekövetkező változás teszi lehetővé. Az előbbiekben láthattuk, hogy a retinális ganglion- sejtekhez tartozó receptív mezők alakja koncentrikus 4.

Eszköztár: Látószervek Az emberi látórendszer részei a szem, az agy számos része és az ezeket összekötő pályák. A szemnek két része van: az egyik a képet alakítja ki, a másik a képet fordítja át elektromos impulzusokká.

Ezzel szemben a V1 orientáció-specifikus neuronjai nyújtott formájú receptív mezővel rendelkeznek, amelyek már alkalmasabbak az a látásélesség 10 normális irányának regisztrálására.

Ez az egyszerű sejtek esetében azt jelenti, hogy az egyes sejtek akkor mutatnak maximális aktivációt, ha az adott inger — például egy él vagy egy határvonal — pontosan illeszkedik a sejt receptív mezejére.

látás plusz 3, ahogy az ember látja

A komplex sejtek funkcionalitása nem ennyire szigorú. A komplex sejteknél is fontos az adott inger orientációja, de gyakorlatilag mindegy, hogy az inger a sejt receptív mezejének melyik részére vetül. Tehát a pontos lokalizáció nem befolyásolja a komplex sejt működésének optimumát.

Egy további különbség, hogy míg az egyszero sejtek az álló, vagy lassan mozgó kontúrokat preferálják, addig a komplex sejtek egy adott irányba mozgó kontúrra reagálnak. A V1 sejtjei közül több sejt az inger hosszára is érzékeny. Ezeket a neuronokat eredetileg egy különálló neurontípusként — hiperkomplex sejtként — jegyezték, de mivel a hosszérzékenység egy viszonylag általánosnak mondható tulajdonság a V1 neuronjainak körében, ma már a hiperkomplex sejteket általában nem tekintik önálló kategóriának.

Az orientációszelektivitáson kívül a binokularitás is egy fontos jellemzője a V1 neuronjainak. Egészen az elsődleges látókéregig a vizuális információ monokuláris egyszemes módon halad, vagyis az egyes kéreg alatti sejtek mindig csak az egyik szemből kapnak információt. A két szemből érkező információ integrációja azonban elengedhetetlen a 3 dimenziós környezet reprezentációjához.

Tartalomjegyzék

Ennek az első lépése valósul meg a V1 binokuláris neuronjai által. A binokularitás a neuronok szintjén azt jelenti, hogy a sejt mindkét szemből érkező ingerületre reagál, ráadásul erősebb aktivációt mutat, ha mindkét szemből egyszerre érkezik ingerület. Mindezzel együtt, a binokuláris neuronok érdekes sajátsága a szemdominancia. A kifejezés arra utal, hogy bizonyos binokuláris neuronok szempreferenciával rendelkeznek, tehát erősebb aktivitást mutatnak a bal vagy a jobb szemből érkező ingerületre.

Végezetül, a sejtszintű funkcionalitásnak egy további eleme a színszelektivitás is.

látomás mennyi energia

A V1 szintű színérzékelés a III. A sejtek jellegzetessége, hogy nem mutatnak orientációszelektivitást, de receptív mezőjükre szín opponencia jellemző.

Látószervek

Ez általában ugyanúgy valósul meg, mint a retinális P ganglion sejteknél, vagyis a központi és környéki rész opponens színekre érzékeny, és így a szín aktiváló vagy gátló hatása attól függ, hogy a receptív mező központi vagy környéki részét ingerli-e pl. Hubel és Wisel, Az egyes jellegek párhuzamos feldolgozásának fontos neuropszichológiai jelentősége van. Ez az elsődleges oka annak, hogy a kérget érintő sérülések főleg az extrasztriatális területeken gyakran okoznak jellegspecifikus zavarokat, illetve változatos tünetű agnóziákat.

A sztriatális kéreg topográfiája Akárcsak a kéreg alatti vizuális központokra, a V1-re is jellemző a retinális topográfia megőrzése, a retinotopikus eloszlás.

Mivel a V1-be érkező P- hogyan lehet helyreállítani a rövidlátást 12 éves M-sejtek axonjai továbbra is elkülönülnek, akárcsak a CGL esetében, több egymással átfedő retinális térkép keletkezik.

A V1 retinális térképeinek pontos téri elhelyezkedését már a Glickstein és Fahle, Ők elsősorban lövedék okozta sérülések következményeit elemezve írták le a retinális képi információ reprezentációját az elsődleges látókéregben. Az ezekből a korai munkákból is következő V1-topográfiát mutatja be a 4. Ez alapján elmondhatjuk, hogy az elsődleges látókéreg felső területe — a fissura calcarinát határoló felső gyrus — felelős az ellenoldali látómező alsó felének reprezentációjáért.

  • Emberi agy – Wikipédia
  • A magvak látáskorrekciója Látás és az emberi szem.
  • Szemteszt boldog pillantást
  • Fizikai leírás[ szerkesztés ] Az agy tapintásra puha, kívülről barnásszürke, belül árnyalatilag enyhén váltakozó kissé sárgás fehér testrész.
  • Bevezetés a neuropszichológiába | Digitális Tankönyvtár
  • A fókuszroham az összes felnőttkori eset körülbelül hatvan százalékát teszi ki.
  • Hogyan lehetne sokat javítani a látásán
  • A látás romlása milyen betegségnél

Míg az elsődleges látókéreg alsó területén — a fissura calcarinát határoló alsó gyrus — történik az ellenoldali látómező felső területének reprezentálása. Mindemellett a fovea, a vizuális fixációnk központja, az occipitális lebeny pólusára vetül. Innen kiindulva, azokat a neuronokat, amelyek a látómező horizontális meridiánjára az a terület, amely foevától horizontális irányba a periféria felé írható le reagálnak az occipitális pólustól befelé haladva, a fissura calcarina mentén találjuk.

Míg a vertikális meridián az a képzeletbeli, függőleges vonal, amely a látómező jobb és bal felét osztja ketté a horizontális meridián alatt, illetve időbeli lebeny és látás fut[ 4 ].