Jövőkép a szeretett ember életében


Mi a halál? Az élet a természet különös, de törékeny és rövid időtartamú alkotása, amely az örökítő anyagot hordozó fehérjékhez van kötve.

Az új élet a fejlett lényekben két szaporító sejt összeolvadásával indul fejlődésnek, majd a szülőegyedről leválva, önálló életet kezd. Gyarapodik, fejlődik, eléri életének csúcsát, majd hanyatlik és elpusztul: azokra az elemi részekre esik szét, amelyekből életét kapta. A Biblia így fogalmazta meg: ki porból vétetett, porrá lészen. Tömören: semmivé válsz! Aki megszületett, meg is hal.

Miben segíthetünk?

Életünk legnagyobb eseménye a születésünk, mert e nélkül nincs halál. Annak az anyagnak, amelyből testünk fölépül, élettartama mintegy év. E lehetőséget azonban nagyon kevesen tudják kihasználni. A természet a halált a legkisebb élő egységbe, a sejtbe "programozta be". A sejt anyaga föltartóztathatatlanul "kopik", öregszik és elpusztul.

A haldokló részeket a szervezet egy ideig igyekszik kicserélni. Ez kezdetben sikeres, ám idővel a sejtben mind inkább fölszaporodik az elfáradt, már nem cserélhető, holt anyag. Ez előbb csak nehezíti az anyagcserét 6 látásműtét az életfolyamatokat, majd lassítja.

jövőkép a szeretett ember életében

Amikor a nem működő sejtrészek többségbe kerülnek, lehetetlenné teszik az életet, és magát a sejtet pusztítják el. Életünk fogyásával egyre több biológiai és lelki értéket veszítünk, ugyanakkor mind kevesebb megkapaszkodási lehetőséget kapunk.

A halált a bölcs paraszti gondolkodás sem tekinti másnak, mint beleszületést egy másik világba, ahonnan jöttünk: Földanyánk ölébe. Élet és halál egymás kiegészítői.

  • Az életkorral összefüggő hyperopia
  • Gattaca genetikailag meghatározott, racionális világ Equilibrium racionális világ, száműzve az érzelmek Beszéljetek arról, milyen filmek, az irodalmi alkotások jövőképe!

A halálról nem tudunk, mert ha az élet számunkra megszűnik, már képtelenség gondolkodni. A halálhoz - vallják sokan - semmi közünk: amikor ő van, mi már nem vagyunk. Korunkban a halál kerülendő tárgy. Az idős ember - a mai fölfogás szerint - ne foglalkozzék a halállal. Így azután váratlanul éri.

jövőkép a szeretett ember életében

Ahogyan az élet fogalmát sem tudjuk pontosan meghatározni, a halál is örök titok marad. Elkerülhetetlen: a természet rendjének alappillére, hogy átadjuk a helyünket a fiatalabbaknak.

A beteg gyermek A gyógyíthatatlan, a halál fogalmát fölfogó kisgyermekben gyors lelki érés, koravénség következhet be.

Az egyik legnehezebb lelki föladat az ilyen gyermek fölkészítése a halálra. Ezer apró jelből megérzi, mi vár rá.

Hatvani Galina - A megemészthető étel-élet - VNTV Tábor 4.

Látja, hogy a szomszéd ágyon szenvedő társa körül hirtelen orvosok, nővérek serénykednek. Paravánnal takarják el a többi beteg elől, majd kiviszik, és soha többé nem látja viszont. Ilyenkor világos kérdéseket tesz föl: ugye, meghalt a társa? Mit érdemes ilyenkor válaszolni? Nincs értelme hazudni, mert a gyerek tudja, mi történt, és ebben megerősítésre vár. Úgysem hagyja magát becsapni.

Mi az élhető világ?

A világos válasz megfogalmazásában nagyon fontos a "hogyan". Első a megnyugtatás. Nem mondunk neki ellen, hanem arról győzzük meg, hogy betegtársa nem szenvedett.

  • Magas myopia asztigmatizmus
  • A ma emberének különösen szüksége van egy olyan jövőképre, ami mentén egyetérthet, együttműködhet közössége tagjaival.

Olyan segítséget kapott, amely álomba ringatta, mint egykor az édesanyja, és már ott nyugszik ismét ölelő karjai között. Ő már boldog, mert ez az ölelés örökké tart, és abban a messzeségben, ahová távozott, szeretet veszi körül. Ha e világban életreményt nem tudunk sugallni, adjunk célt, és vázoljuk föl számára ezt a jövőképet.

A másik lélektani fölkészítés, ha elmondjuk, hogy társának távozása elkerülhetetlen volt. Olyan súlyos betegséggel küzdött, hogy az orvosok csak fájdalmain tudtak enyhíteni. Egyszer mindenki meghal, számára ez most következett be.

A történet

Ugyanakkor a kérdezőt nyugtassuk meg: az ő betegsége nem olyan súlyos. Azért hozták ide, hogy segítsenek rajta.

jövőkép a szeretett ember életében

Az orvostudomány erős kapaszkodó, hiszen gyorsan fejlődik. El kell a beteg gyermeknek mondani, hogy éppen kísérleti szakaszban van egy gyógyszer, amely bármelyik nap itt lehet, és minden hasonló kis beteget meggyógyít. Ez jövőkép a szeretett ember életében hazugság, hiszen valóságos helyzetet tükröz.

Amazonok a pályán – avagy a szeretet és a jövőkép mint a női labdarúgás mozgatórugói

A daganatos vagy öröklött, génhibából eredő betegségek gyógykezelése, a tünetek lelassítása, megállítása, gyógymódjának, gyógyszerének fölfedezése esetén az egészség helyreállítása jövőkép a szeretett ember életében utóbbi két évtizedben ugrásszerűen fejlődött.

A fölnőttek fölkészülése és fölkészítése A fölnőtt ember kapcsolata más a halállal. A legtöbbnek már van valamilyen halálélménye. Ennek ellenére még beszélni sem szeret róla; ha csak teheti, kitér előle.

Azt világosan tudja, hogy egyszer szembekerül vele, de ennek a percnek a gondolatától is menekül. Ez a struccpolitika a lehető legrosszabb.

jövőkép a szeretett ember életében

Ma többnyire nem otthon halunk meg, hanem kórházi ágyon.