Könyveket a látomásról, akik segítettek


aphakia látás

E csodálatos esemény több évszázados bizonytalanságnak és találgatásnak vetett véget Isten természetéről, a folyamatos kinyilatkoztatás szükségességéről és más örökkévaló igazságokról, melyeket régóta lelki sötétség vont homályba. Isten, a mi Atyánk, személyes lény, a férfiak és nők pedig az Ő képmására lettek teremtve. Van szeme, mellyel látja tetteinket.

Van szája, mellyel szól hozzánk. Van szíve, mellyel könyörületet és szeretetet érez. Ő valóságos.

Amit látomásban és álomban láttak vagy hallottak, azt írták le legjobb képességeik szerint. A Szentírásból tudjuk, hogy a bibliai könyvek némely szerzőjének voltak írnokai is, akik segítettek megörökíteni Isten üzeneteit. Mit tudhatunk meg ezekből a bibliaszövegekből az írnokokról?

Az Ő gyermekei vagyunk, a képmására megalkotva. Monson elnök — 3 2.

  • Töltse le a látás visszaállítását
  • Látás visszahívás
  • Bevezető beszéd az igazakra és a bűnösökre váró ítéletről 1.

Jézus az Atyától különálló és megkülönböztethető személy. Azzal a hiedelemmel ellentétben, hogy Isten felfoghatatlan és megismerhetetlen misztérium, az az igazság, hogy Isten természete és az Őhozzá fűződő viszonyunk megismerhető, és tanunk minden további pontjának kulcsfontosságú része.

Segítségre van szükséged önképed javításához? Pénzügyi gondjaid adódtak? Nagyobb rálátásra vágysz életed bármely területén?

Oaks elnök, első tanácsos az Első Elnökségben 4 3. Jézus Krisztusról az Könyveket a látomásról kijelentette, hogy az Ő Fia.

8 igazság az első látomásból

Ő a nagy Immánuel Király, aki ma az Hogyan lehet javítani a látás szemcseppjeit Atyjának jobbján áll.

Ő a világ világossága, élete és reménysége.

látás mínusz 7 hogyan lehet visszaállítani

Az Ő útja az az ösvény, amely ebben az életben boldogsághoz, az elkövetkezendőben pedig örök élethez vezet. Jézus kinyilatkoztatások közvetítője volt, amint azt a Biblia tanítja. Jakab ígérete, miszerint Istentől kérjünk bölcsességet, beteljesedett.

myopia kezelése mínusz 3

Jakab ígéretének hatására, mely szerint ha híján vagyunk a bölcsességnek, akkor kérhetünk Istentől, a fiatal Joseph közvetlenül Mennyei Atya elé tárta a kérdését. Ti milyen bölcsességnek vagytok híján?

Miről érzitek azt, hogy sürgősen meg kell tudnotok vagy értenetek? Kövessétek Joseph próféta példáját! Keressetek egy csendes helyet, ahová rendszeresen elvonulhattok! Alázkodjatok meg Isten előtt!

Az első látomás gyümölcsei

Öntsétek ki szíveteket Mennyei Atyátoknak! Forduljatok Őhozzá válaszokért és vigaszért!

hogyan áll helyre a látása

Nelson elnök 7 6. Joseph megtudta, hogy ténylegesen létezik egy valóságos lény egy láthatatlan világban, aki megpróbálta elpusztítani őt.

Jelenések Könyve kommentár

Indítékai minden esetben gonoszak. A megváltó világosság leghalványabb sugarától, az igazság puszta gondolatától is megrázkódik. Bármikor és bárhol harcba száll e dolgok ellen, amikor és ahol csak tud. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 8 7. Volt egy elpártolás a Jézus Krisztus által alapított egyháztól; Josephnek azt mondták, hogy egyik felekezethez se csatlakozzon, mert azok emberi tanokat tanítanak. Pál azt írta a thesszalonikai keresztényeknek, akik lelkesen várták a Szabadító második eljövetelének napját, hogy »nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás« 2 Thes.

COG - Énok Könyve - az angyalok lázadása

Russell Ballard elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának ügyvezető elnöke 9 8. Arra kérem mindazokat, akik hallják vagy olvassák ezt az üzenetet, hogy ima és a szentírások tanulmányozása által törekedjenek ugyanilyen tanúbizonyságra Jézus Krisztus isteni jelleméről, engeszteléséről és feltámadásáról. Todd Christofferson elder 10 Családi beszélgetés Miért fontos, hogy könyveket a látomásról saját bizonysággal rendelkezzen az első látomásról?

  1. Angyal könyv | Ezokönyvek Keleverustól
  2. Milyen vitamin javíthatja a látást
  3. Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője

Mesélj egy olyan alkalomról, amikor úgy érezted, választ kaptál az imáidra, vagy határozottan úgy érezted, hogy Könyveket a látomásról figyel rád.

Tegyél bizonyságot Joseph Smithről, és kérd meg erre a családod tagjait is.