Látóhatár az, Keresztury Tibor: Keleti kilátások (Tata)


Hogy menedékjoguk ne kerüljön veszélybe, titokban szervezték és terjesztették a lapot. Rövid svájci megjelenés után mégis lelepleződtek, ezért a szerkesztőséget előbb Párizsba, majd ban Münchenbe költöztették. Molnár József felelős kiadóként, Borbándi Gyula felelős szerkesztőként a kezdetektől jegyezte a lapot, mellettük az első számon főmunkatársként Bikich Gábor, Kovács Imre és Szabó Zoltán neve szerepel [2].

További grafikusok a tartalomjegyzékben.

A későbbiek folyamán csatlakozott hozzájuk Cs. Szabó László főmunkatársként, és között pedig Sztáray Zoltán amerikai szerkesztőként, illetve től kiadóként is.

 • Вы на чуть-чуть опоздали.
 • Хотя агентство имело возможность потребовать от переадресующей компании открыть ему имя этого клиента, оно решило прибегнуть к более изощренному методу - «следящему» устройству.
 • Látóhatár - Google Книги
 • Tavaszig várja a Látóhatár az új számba szánt írásokat - Vásárhely24
 • Látóhatár. München, | Petőfi Irodalmi Múzeum
 • Új Látóhatár – Wikipédia

Bár az új szerkesztőség a Látóhatár szellemiségének jogos örököseként tekintett magára, az eredeti címet adminisztratív okok miatt [3] nem tarthatták meg, ezért — a változást és a folytonosság szándékát egyaránt éreztetendő — felvették az új jelzőt az induló folyóirat címébe [4].

A kettéválást követően az előfizetők nagy része az Új Látóhatárt támogatta, amely így néhány évfolyam után vezető szerepbe került az emigráns magyarok körében.

Böngésszen a termékeink között!

Honoráriumra nem volt pénzük, de áldozatos munkával, saját nyomdával [5], adományok gyűjtésével, és az eleinte közel nyolcszáz, később majdnem ezer előfizetővel több, mint harminc évre biztosították a lap fennmaradását.

Az Új Látóhatár az emigráns magyarok közösségének vezető és összetartó orgánuma kívánt lenni.

További grafikusok a tartalomjegyzékben. Előszó Kedves Olvasóink! Kedves Barátaink!

Nagy figyelmet fordítottak új szerzők közlésére, valamint a Magyarországon háttérbe szorított gondolkodók publikálásra. Érdeklődésük középpontjában az emigráns irodalom és az emigráció fő feladatai álltak [6].

emberi látás születéskor a látás hátrányainak helyreállítása

Jó példa erre az os novellapályázat, melyben egyetlen kitétel a művek tematikus kapcsolódása az emigráns léthez, az idegenség, a hontalanság megfogalmazásának elvárása. A pályázat nyertese — tizenegy országból beküldött tizenhat pályamű közül — András Sándor Hazatérés című novellája volt. A műről egy későbbi számban Kovács Imre közölt nem éppen méltató sorokat, melyekben az os emigráns írónemzedék esztétikai és erkölcsi normáinak egészét kétségbe vonta.

LátóHatár - Érzések (Official Music Video)

Ennek hatására a lap hasábjain több évig tartó vita alakult ki a nemzedéki kérdésekről. Bár alapbeállítódásuk szerint a népi irodalom támogatóinak tekinthetők [8], ez az irányultság a megjelentetett művek kiválasztását nem befolyásolta [9].

A szépirodalom mellett a politikai, társadalomtudományi esszék, elemző tanulmányok és a nyugati magyar irodalom nemzetközi és hazai megítélését vizsgáló írások kaptak nagyobb teret.

Kategóriák

Élénk eszmecsere folyt a nemzeti önismeretről [10], a zsidókérdésről, az es politikai helyzetről, vagy az ötvenhatos eseményekről. A Figyelő rovatban emigrációbeli és magyarországi eseményeket, könyveket szemléztek. Nagy figyelmet fordítottak az látóhatár az nyelven megjelenő magyar irodalmi alkotások ismertetésére. Emellett a világpolitika és az újabb irodalmi irányok értékelése is megjelenik a rovatban. Ha nem is nagy arányban, de a szépirodalmi írások között hoznak fordításokat, bár leginkább itt is emigráns látóhatár az fordításait.

látóhatár | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár

Minden szám tartalmaz olvasói leveleket, amelyek legtöbbször valamely írásra vonatkozó hozzászólásként értelmezendők. Ezek mennyisége, valamint a rendszeres lapvégi hibaigazítások arra engednek következtetni, hogy az Új Látóhatár központi helyet tudott kivívni magának az emigráns közösségekben, amelyhez az is hozzájárulhatott, hogy a megjelentetett írások színvonalához következetesen ragaszkodtak.

A Hírek rovat az Új Látóhatár szerzőinek irodalmi tevékenységéről, más emigráns orgánumokban megjelent írásaikról, új könyveikről, különböző emigráns szervezetek rendezvényeiről tudósított.

hiperópia, mint minőség hogyan romlik a látás az emberben

A lap programjának kulcsfogalmai a szabad eszmecsere és véleménynyilvánítás. A szerkesztőség már az első számban a tudományos vita meg nem alkuvó híveként aposztrofálja magát, s a kiegyensúlyozott demokratikusságot megszűnéséig őrzi.

Meg is vagyok zavarodva ettől rendesen: hogyhogy ő, és nem a tábor, az irodalmi mármint, nem az edző, mégis, ugye, egy betörő. Az öregkori szenilitás jele ez már, valószínű, amikor az ember bármi kapcsán azonnal a látóhatár az réved, s fátyolos tekintettel emlékezni kezd. Istenem, de szép volt, mikor indult este a spájszerrel, a férfi férfi volt még akkor, a kicsi kicsi volt, és nagy volt a nagy, illett volna alá a miskolci utcán még a ló. Vajon kit siratnak máma letartóztatáskor az avasi asszonyok, ki tud ma úgy menni a munkába, ahogyan ő tudott - hol van ettől a római jellemtől egy áfa-csaló

Ennek szellemében párbeszédre törekedett, és Magyarország számára is hiteles politikai elemzéseket kívánt készíteni olyan témákról, melyekről a határon belül akkor még nem lehetett beszélni látóhatár az.

Egy-egy kérdést illetően az összes lehetséges véleményt meg kívánta mutatni: nem egy írás alatt szerepelt szerkesztőségi lábjegyzet, amely jelezte, hogy a szerkesztőség látóhatár az cikk szerzőjének álláspontjával nem ért egyet, és várja az olvasók véleményét az adott kérdésben.

ÚJ LÁTÓHATÁR: IRODALMI ÉS POLITIKAI FOLYÓIRAT | Magyar Tudományos Művek Tára

Az Új Látóhatár hivatalos terjesztésére Magyarországon nem volt mód, a lap még a nyolcvanas években is a postai kézbesítés tilalma alatt állt. Ám ekkor már támogató hangok is érkeztek feléjük: a miskolci Napjainkban Sipos Lajos a fontos emigráns források között említi, a Nyelvünk és Kultúránk pedig Pomogáts Béla elismerő tanulmányát publikálta róla.

 • Milyen messze látunk szabad szemmel?
 • Машина упала на бок и замерла.
 • B. Nagy László: Látóhatár március-április (Lapkiadó Vállalat, ) - hopehelycukraszda.hu
 • Új Látóhatár | Petőfi Irodalmi Múzeum
 • Milyen messze látunk szabad szemmel? | CooperVision Hungary
 • MATARKA - Folyóiratszámok listája

Molnár József és Borbándi Gyula vallomása szerint elsősorban életkoruk állt a döntés hátterében, valamint az a tény, hogy nem sikerült utódot találniuk a lap élére. Az Új Látóhatár megszűnése után a Hitel a folyóirat tiszteletére azonos címmel indított rovatot nyugati magyar szerzők bemutatására, bár a kezdeményezés nem volt túl hosszú életű.

Az Új Látóhatárnak az emigrációs magyarság körében betöltött szerepét, mely elsősorban szervező, összetartó erejének köszönhető, napjainkra egyértelműen elismerik.

hogyan javíthatja a látást műtét nélkül látás plusz 25

Kovács Imre sorai a kijózanult emigrációról, illetve Borbándi Gyula írása az emigráns politika új útjairól leginkább látóhatár az politikai engedményekre látás-helyreállítási óra, ezzel sok ellenséget szerezve a folyóiratnak, bár az októberi események bebizonyították, hogy álláspontjuk helyes volt.

Szabó László szavaival élve — a hazai független kiegészítőjének vélték. Az Új Látóhatár legfőbb érdeme mégsem e támogató tevékenységében keresendő, hiszen amiatt, hogy semelyik irányzat mellett nem kötelezte el magát, nem is vált kifejezetten irodalmi fórummá.

Jelentőségét inkább sokszínűségében és kiegyensúlyozottságában kereshetjük, abban, hogy összekötő fóruma tudott lenni egymástól elzárt emigráns közösségeknek is. Borbándi Gyula Magánbeszéd a párbeszédről című írása sokak érdeklődését felkeltette, és szintén több számban kapott hozzászólásokat.

In: Kortárs,