Látásélesség 0 05-1, A látássérültek kritériumai


Ellenőrizd a látásod lányát

A klinikai információkat orvosi dokumentumokból szereztük be. A vizuális mezőveszteség hatását a HRQOL pontszámokra több lineáris regressziós analízissel elemeztük. Eredmények Az átlagos eltérés MD és a HRQOL közötti összefüggést az életkor, a nem, a látásélesség, a gyógyszeres mellékhatások, a lézeres trabeculoplasztika és a glaukóma műtétek korrigálása után találtuk.

Az MD és a hasznosság közötti kapcsolat nem lineáris volt, a hasznosság csak a dB alatti MD értékeken volt a jobb szemben. Következtetés A vizuális terepi veszteség a glaukóma előrehaladtával függetlenül kapcsolódik a betegségspecifikus és az általános életminőségi veszteséghez. Fontos látásélesség 0 05-1 progresszió megelőzése mind a korai, mind a fejlett glaukóma esetében, különösen olyan betegeknél, akiknél alacsonyabb hemifield-hiányok vannak, és súlyos szembetegségek vannak mindkét szemnél.

Bevezetés A glaukóma terápiájának megkezdésére vagy megváltoztatására vonatkozó döntések főként a szemen belüli nyomáson, a látóideg szerkezeti változásain és a látómező hibáinak előrehaladásán alapulnak. Az intraokuláris nyomás alkalmazása a glaukóma előrehaladásával összefüggő ok-okozati összefüggésen alapul, míg a látótér-veszteség alkalmazása azon a tudáson alapul, hogy a retina idegszálas rétegében a hibákat tükrözi.

A relevánsabb azonban az a tény, hogy a látásmező vesztesége a látás és az egészséghez kapcsolódó életminőség HRQOLamely közvetlenül tükrözi a betegek tapasztalatait.

Ennek a kapcsolatnak számos aspektusa klinikailag releváns. Először látásélesség 0 05-1, az egyesület erősségének és ok-okozati viszonyainak megismerése segíthet megérteni a vizuális terepi megőrzés viszonylagos fontosságát a glaukóma minden súlyossági stádiumában. Másodszor, valószínű, hogy a látómezőveszteség nem az egyetlen olyan tényező, amely a glaukóma betegeknél a HRQOL szempontjából releváns, és a kezelési előnyöket a kezelés mellékhatásainak lehetséges HRQOL hatásával kell mérni.

Harmadszor, a HRQOL-t az egyes szemek vizuális vesztesége önállóan befolyásolhatja, nem pedig az integrált binokuláris látótéren keresztül.

Kredit, Tantárgyfélév. Színes látás: a látórendszer felépítése és működése, a szem és részei a retina felépítése, 0. Látás — észlelet. Látószervünk működése.

A látómezőhibák egy szemen belüli elhelyezkedése szintén szerepet játszhat. Ezeknek a szempontoknak a betekintése rávilágít arra, hogy a kezelést a jobb vagy rosszabb szemre, vagy a szemre kell koncentrálni, a látásmező veszteségének meghatározott helyével. Végül, klinikai szempontból érdemes azon betegeket azonosítani, akiknél a látásmező elvesztése a HRQOL-t mélyebben befolyásolja, például a látásélesség egyidejű csökkenése következtében.

Ebben a tanulmányban tanulmányoztuk ezeket a négy szempontot a vizuális mezőveszteség és a HRQOL közötti összefüggésben egy olyan betegpopulációban, amely a glaukóma összes súlyossági stádiumát képviseli.

Anyagok és metódusok A szemészeti osztályokból hét holland kórházban keresztmetszeti felmérést végeztünk szemészeti hipertónia OHT vagy elsődleges nyílt szögű glaukóma POAG betegek körében.

Ez a felmérés egy nagyobb kutatási projekt keretében készült, amelynek célja az OHT és a POAG látásélesség 0 05-1 kezelési stratégiáinak költséghatékonyságának vizsgálata. Az adatokon belüli jó interpoláció lehetővé tétele érdekében a betegség súlyosságának minden stádiumát meg kellett jeleníteni a vizsgálati populációban. Ideális esetben a vizuális terepi hibák alapján rétegeztük a betegek mintavételét, de az ehhez szükséges adatok nem voltak könnyen elérhetők a résztvevő kórházak betegfelügyeletében.

Ezért a diagnózis és a kezelés alapján a következő hét mintavételi réteget határoztuk meg a betegség súlyosságának proxyjaként: 1 OHT kezelés nélkül, 2 csak hogyan lehet helyreállítani vagy javítani a látáslátást kezeléssel kezelt OHT, 3 OHT lézeres trabeculoplasztikával a kezelés történetében 4 csak gyógyszeres kezeléssel kezelt POAG, 5 POAG lézeres trabeculoplasztikával a kezelési előzményekben, 6 POAG, glaukóma műtéttel a kezelési előzményekben, és 7 végső stádiumú POAG, amelyet vizuális mezőként definiáltak.

Az egyes kategóriákra vonatkozó in- és kizárási kritériumok áttekintése az 1.

látásélesség 0 05-1

Minden kategória esetében összeállították a potenciálisan támogatható betegek mintavételi listáját. A mintaméret-számítások alapján minden csoportba 70 beteg vett részt.

Előnyök a látássérülteknek 2 csoport

Amikor egy rétegben a minta lista kicsi látásélesség 0 05-1, az összes páciens kiválasztásra került. A többi rétegben véletlenszerűen vett mintából beteget vontak be, hogy kompenzálják a többi csoportban lévő betegek kisebb számát, és összesen beteg bevonására törekedtek. A kiválasztott betegek orvosi fájljait manuálisan megvizsgálták a be- és kizárási kritériumok ellenőrzésére, és a jogosult betegeket levélben meghívták a részvételre.

Írásos tanulmányi információkat, tájékozott beleegyezési űrlapot, kérdőívet és bélyegzett és címzett borítékot kaptak. A betegeket arra bíztatták, hogy a kérdőív kitöltésével kapcsolatos tájékoztatásért vagy segítségért konzultáljanak a kutatókkal e-mailben vagy telefonon.

Ha a beteg 2 hét elteltével nem látásvizsgálati táblázat szerzője vissza a kérdőívet, emlékeztetőt küldtünk levélben. További 2 hét elteltével, válasz nélkül, felhívtuk a beteget arra, hogy vizsgálja meg, hogy vannak-e nehézségek, és arra ösztönözte őt, hogy küldje vissza a kérdőívet.

Adatgyűjtés A kérdőív a demográfia, a jelenlegi glaukóma-gyógyszerek és a társbetegségek kérdéseit tartalmazza. A jelenlegi gyógyszerek mellékhatásait két, 16, a nyomáscsökkentő szemcseppből származó mellékhatás jegyzékével vizsgáltuk. A gyakoriságra és súlyosságra vonatkozó pontszámokat szaporítottuk és összegeztük, hogy a teljes mellékhatás-pontszám 0 és között legyen. A látásspecifikus HRQOL-t a National Eye Institute Vizuális Funkció Kérdőívével NEI VFQ mértük, amely 25 elemet tartalmazott 12 doménben: általános egészség, általános látás, szemfájdalom, közeli látás, távoli látás, társadalmi működés, mentális egészség szerep szerepe, függőség, vezetés, színes látás és perifériás látás.

Az összes rendelkezésre álló vizuális mező információt automatizált perimetrumokból vagy az orvosi dokumentumokból származó nyomatokból gyűjtöttük össze. A mintánkban nem minden páciensnek volt egy újabb HFA mérése. A vizsgálatban való részvétel időpontjához legközelebb eső látásélesség adatokat az orvosi dokumentumokból nyertük.

A decimális és a Snellen frakciójelzések konverziós táblázatok segítségével logMAR értékekké alakultak. A résztvevő és a nem résztvevő betegek közötti különbségek statisztikai szignifikanciáját Mann-Whitney-teszt segítségével teszteltük. A szelekciós kategóriák közötti különbségeket Kruskal — Wallis teszttel teszteltük. Az egyváltozós kapcsolatokat statisztikai szignifikanciával teszteltük a kétváltozós korrelációk Spearmans rho-jával.

A vizuális veszteség hatását minden HRQOL kimenetre több lineáris regressziós analízissel látásélesség 0 05-1, amelyek a kor, a szex, a látásélesség potenciálisan zavaró hatásához igazodtak mind a jobb, mind a rosszabb szemben, valamint a gyógyszerek, a lézer mellékhatásai. Ezen tényezők mindegyikét egy regressziós modellbe is beírtuk. A lineáris regressziós analízis feltételeit ellenőriztük.

A binokuláris MD becslését a mindkét szem teljes szórási diagramja alapján számítottuk ki, a Nelson-Quigg és munkatársai által leírt legjobb helymeghatározási látásélesség 0 05-1 szerint. Minden statisztikai elemzés során 0, 05 szignifikanciaszintet használtunk. Igazoljuk, hogy az emberi önkéntesek etikai felhasználására vonatkozó valamennyi intézményi és kormányzati szabályozást követték a kutatás során.

Megvizsgáltuk a résztvevő és nem résztvevő betegek közötti különbségeket az életkor, a látásélesség és a látómező tekintetében 3. A formális statisztikai vizsgálatok jelentősen alacsonyabb életkorot és jobb látásélességet mutattak a résztvevő betegeknél, de az abszolút különbségek kismértékűek voltak klinikai szempontból 5 év, 0, 05 logMAR a jobb és 0, 08 logMAR a rosszabb szembenés nem kompromisszum a minta reprezentativitása, és nem vet fel aggályokat a kiválasztási torzítás tekintetében.

A résztvevő betegek jellemzőit az 1. Az utolsó vizuális teszttől a kérdőív befejezéséig tartó medián intervallum 9 hónap volt. Az intervallum hosszabb volt az OHT-s betegeknél és a végfokozatú POAG-betegeknél, és rövidebb az orvosilag kezelt POAG-betegeknél, ami a vizuális terepi vizsgálatok közötti gyakoriság változását tükrözi.

Az MD-re vonatkozó együtthatók kisebbek voltak a zavaró tényezőkre való igazítás után. A vizuális mezőveszteség és a glaukóma- és látásspecifikus HRQOL közötti összefüggésben nem volt indikáció a nem-linearitásról.

A dummy változó levágási pontját —22 és —27 dB között változtattuk, de ez nem eredményezett jobb illesztési modellt. A világosszürke vonal az együttható várható értékét mutatja, az eredeti többszörös lineáris regressziós modellnek megfelelően, a jobb szemben, mint gyógyítsa meg a hyperopia gyakorlását látásélesség 0 05-1.

Teljes méretű kép Más tényezők hozzájárulása A többszörös lineáris regressziós modellben szereplő néhány tényező jelentős összefüggést mutatott a HRQOL-val, különösen a látásélességgel és a gyógyszerek mellékhatásaival.

látásélesség 0 05-1

A szem és a vizuális mezőveszteség típusa A látásmezővesztés hatása a jobb szemnél erősebb volt, mint a látásmező vesztesége a rosszabb szemben 3. Megismételjük a többszörös regressziós elemzéseket a két binokuláris MD becslésével, nem pedig MD-vel mindkét szemmel. A modell lényegesen javult, ha a rosszabb szemébe MD-t adtunk, de nem a jobb szem hozzáadásával.

A látásmezőveszteség miatt kockázatos az életminőség-veszteség kockázata Megvizsgáltuk, hogy léteznek-e olyan betegjellemzők, amelyek a látásmezővesztés nagyobb hatását jósolták a HRQOL-ra az interakciós kifejezések bevezetésével a többszörös elemzésben.

látásélesség 0 05-1

Az interakciós kifejezéseket egyrészt az MD-ről, másrészt a többszörös regressziós modell minden más tényezőjéből készítettük. Csak egy szignifikáns interakciót találtunk a jobb és a rosszabb látóteret veszteség között csak GQL látásélesség 0 05-1 VFQ pontszámok esetében.

Opticum - Látásvizsgálat

A jobb szemben az MD-re vonatkozó együtthatók már nem voltak statisztikailag szignifikánsak az interakciós kifejezést tartalmazó modellekben.

Vita Ez a megfigyelési tanulmány, amely a vizuális terepi veszteség és a HRQOL közötti kapcsolatot értékeli, több előnnyel jár. Betegpopulációnk nagy és heterogén látásélesség 0 05-1, és mértük a glaukóma-specifikus, látásspecifikus és általános HRQOL-t hasznosság. A többszörös regressziós elemzések azt mutatták, látásélesség 0 05-1 a látómezőveszteség a glaukóma-specifikus és a látásspecifikus HRQOL elvesztésével függ össze, de a hasznosság nem tűnt hatással addig, amíg a látóterület-hiba a jobb szemnél nem éri el a —25 dB-t.

Azonban a minta mérete különösen a legrosszabb csoportban kicsi volt a hasznosságban megfigyelt nagy variancia összefüggésében. Ezenkívül a többszörös regressziós modell esetleg túlzottan korrigált bizonyos kovariancia esetén. A látásélességet úgy határoztuk meg, hogy korrigáljuk a nem glaukomatikus szembetegségek jelenlétét, különösen a szürkehályogot, amely mind a HRQOL-t, mind az MD-t látásélesség 0 05-1. Azonban a látásélesség egy glaukóma-rokon komponenst tartalmaz, ha a látásmező vesztesége befolyásolja a központi látást.

A látásélességhez való igazítással korrigáltuk a látásélesség glaukomatikus veszteségét is, amely az MD regressziós együtthatójának alábecsüléséhez vezethetett. A jobb szemben az MD többszörös regressziós együtthatója magasabb volt, mint az MD esetében a rosszabb szemben, ami azt jelzi, hogy a látómező rosszabbodása a jobb szemben nagyobb HRQOL-hatással rendelkezik, mint a látómezőveszteség a rosszabb szemben.

A glaukóma betegekben a HRQOL fenntartása érdekében ezért fontos, hogy a jobb szemet ugyanolyan éberséggel ellenőrizzék, mint a rosszabb szem, még akkor is, ha nem még érintett. Ez annál is inkább így van, ha a rosszabb szem jelentős vizuális veszteséget szenvedett, mivel az interakciós kifejezésekkel végzett regressziós milyen vitaminok a rossz látáshoz azt mutatták, hogy a látásmező veszteségének hatása a jobb szemben a rosszabb szem látóterének csökkenésével nő.

Mivel a binokuláris látómezőben és a jobb szemében ilyen erős korreláció van, nincs szükség arra, hogy a jobb megfigyelés érdekében a két szem vizuális mezőjét integrálja. A gyengébb hemifield hibái szorosabb megfigyelésre szorulnak, mivel a HRQOL-t jobban befolyásolják, mint a superior hemifield hibáit. A GQL és a VFQ többszörös regressziós modelljeiben nem mutattak ki látásélesség 0 05-1 jelenséget, amikor a jobb és a rosszabb szem közötti vizuális veszteség interakciós kifejezése szerepel, ami azt jelzi, hogy a glaukóma- és látásspecifikus HRQOL-t egyformán befolyásolja a korai veszteség és a látóterület elvesztése.

A hasznos modellekben azonban nemlineáris jellegű indikációkat találtunk, amelyeket az MD-veszteség kategóriáinak dummy-változókkal történő regressziós analízisében el kellett távolítani 1. Kobelt és munkatársai [ 19] és Burr et al. Reálisan érzékelt azonban a látásmező-tesztek alacsony gyakorisága valószínűleg a progresszió alacsony valószínűségét tükrözi akár a betegség stabilitásától, akár a végstádiumú fennsíktólaz MD-értékek torzulásának hatása a látótér-tesztekre alapozva, amely már régen valószínűleg kicsi.

Nyilvánvaló, hogy a mellékhatásokból származó hasznosságveszteség nagyobb látásélesség 0 05-1, mint a glaukóma progressziója, de a mellékhatások és a HRQOL közötti összefüggés csak párhuzamos érvényességet mutathat, nem pedig csak a mellékhatások hatását, mivel a mellékhatás pontszámot el lehetett érni az életminőség összetevői.

Ezzel együtt egyéni programok. Az ITU-intézmények a fogyatékosságot ismételt vizsgálat nélkül is meghatározzák, amely megállapítható: ha a személy teljes vakságot szenved a gyógyulás valószínűsége nélkül; ha a látásélesség maximálisan romlik; a mező koncentrikus szűkítésével tíz fokig. A látáskárosodás mértéke jelentős szerepet játszik a fogyatékosság meghatározásában. A mutató meghatározásában szereplő mutatók: az akut és a vizuális mező meghatározása; fő elektrofiziológiai paraméterek; látványos teljesítmény.

A diszkrét választási kísérletek kimutatták, hogy a betegek a központi és közeli látás, a mobilitás és a napi aktivitás megőrzését sokkal nagyobb mértékben értékelték, mint a szemkárosodás hiánya.

A glaukóma műtét független hatását találtuk a glaukóma- és látásspecifikus HRQOL-ra de nem az általános HRQOL-raami arra utal, hogy a műtét a műtét utáni tünetek következtében az életminőség csökkenését okozhatja.

A VFQ együtthatóinak 3. Ezek az eredmények nem felelnek meg a kollaboratív kezdeti glaukóma-kezelési vizsgálatnak, ahol a kutatók a műtétet gyakrabban és zavarosabb tünetekkel társították, de nem a rosszabb látásspecifikus vagy általános HRQOL-val, sem a betegek rosszabb elégedettségével.

A műtét és az életminőség kapcsolatának ok-okozati összefüggése ezért nem vezethető le ezekből az adatokból. A többszörös regressziós modellek változói csak az összes megfigyelt variancia egy részét magyarázzák, és a glaukóma betegekben a HRQOL-t további tényezők befolyásolják, mint a regressziós modellünkben szereplő tényezők.

látásélesség 0 05-1

Ezek a további tényezők nem zavarják vagy módosították a vizuális mező és a HRQOL közötti elsődleges kapcsolatot, így kizárták őket az itt látásélesség 0 05-1 főbb elemzésekből.