Látássérült bemutatás. IME - Interdiszciplináris Magyar Egészségügy


Az országos szervezet törekvése az volt, hogy elsősorban összefogja a vak és gyengénlátó embereket, érdekvédelmük, rehabilitációjuk ellátásában maximális látássérült bemutatás nyújtson. A társadalmi és gazdasági változások folyamata tette szükségessé, hogy a Békés megyében élő emberek önálló szervezetet alapítsanak, mely az addigi célokat is felvállalta, ugyanakkor kiegészítette azt azzal, hogy erőteljesebben támogassa a vakok és gyengénlátók társadalmi látássérült bemutatás és elfogadtatását az egészségesek társadalmába.

Bates könyve a látás helyreállításáról szociális segítség a látáshoz

Egyesületünk Hat kistérségi körzeti csoportban folytatja munkáját. Egyesületünk elnöksége 5 tagból áll, előre meghatározott munkaterv szerint dolgozik, kéthavonta tartja elnökségi üléseit.

Saját tulajdonú, 61 m2-es ingatlannal rendelkezik. Elsősorban a működési területén élő vak, aliglátó milyen jövőképre képes gyengénlátó a továbbiakban együtt: látássérült személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeikkel és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel, nevesítve: képviseli és védelmezi a látássérültek érdekeit más szervek előtt, szükség esetén segítséget nyújt a jogsérelmek orvoslásához, életviteli nehézségek leküzdéséhez, információs és tanácsadói szolgálatot működtet annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket az egyesület koordinálni tudja, kapcsolatfelvétel és együttműködés a hasonló célkitűzéseket megvalósító intézményekkel, szervezetekkel, kapcsolatfelvétel látássérült bemutatás együttműködés a látássérültek érdekében eljáró hazai és nemzetközi szervezetekkel, szakemberekkel, felvilágosító tevékenység, rendszeres tájékoztatók szervezése mind a tagok, mind a közvélemény felé, elősegíti a működési területén élő látássérültek rehabilitációját, oktatását, művelődését és társadalmi integrációját.

látás a bal szemben a látás plusz eshet

Egyesületünk közhasznú céljai megvalósítása érdekében segédeszközöket adományoz. Végzünk felvilágosító tevékenységet, melyek az egészséges életmód kialakítására és a betegségmegelőzésére irányulnak.

Együttműködést alakítottunk ki a megyében működő társ — fogyatékos szervezetekkel, civil közösségekkel, nyugdíjas klubokkal is. Kapcsolatfelvétel történt a helyi médiapartnerekkel is, így rendszeresen nyilvánosság elé kerülnek az Egyesület programjai, közérdekű felhívásai, mindazok az események, melyek a társadalommal történő megismertetésünkhöz és elfogadtatásunkhoz alkalmasak.

2. A látássérülésről

Határon túli együttműködési kapcsolatot alakítottunk ki a romániai Nemlátók Reménysége Alapítvánnyal és a kassai Vakok és Gyengénlátók Kerületi Központtal. Célunk: megismertetni egy új országot tagságunkkal, ezzel is gazdagítva ismereteiket, tudásukat.

A program folytatását indokoltnak tartottuk, hiszen nagy segítséget jelent Egyesületünk tevékenységében a szomszédos országok fogyatékos programja. Közös szakmai fórumokat, kurzusokat rendezünk, melyeken a nyilvánosságot bevonva biztosítjuk, hogy a közvélemény, az egészséges emberek társadalma megismerje a vakok és gyengénlátók életkörülményeit, elfogadtatásuk, beilleszkedésük lehetséges alternatíváit.

Jelenlegi hely

Egyesületünk működése óta törekszik arra, hogy társadalmi párbeszédet folytasson a társadalom egészével, annak érdekében, hogy az egészséges emberek, az épek közössége elfogadja a vakok és gyengénlátók fogyatékosságának, hátrányának leküzdése érdekében tett erőfeszítéseit. Rehabilitációs szolgáltatás beindítása: ban indítottuk el látássérült bemutatás elemi rehabilitációs szolgáltatást Békéscsabán, az illetékességi területen élő látássérültek részére. A szándékot az indokolta egyrészt, hogy a fogyatékkal élő emberek mindennapi életükben ugyanolyan egyéni választási lehetőséggel rendelkezzenek, mint az ép emberek, másrészt, hogy megkapják az életvitelükhöz szükséges, megfelelő szintű biztonságot, függetlenséget és szabadságot.

A rehabilitáció során az a cél, hogy a látássérült egészségi állapotát stabilizáljuk, élethelyzetét elfogadva önállóan, rendezetten élni és boldogulni tudjon, családjával együtt megőrizhesse társadalmi kapcsolatait, ne kerüljön perifériára.

Fontos, hogy segítséget kapjon megváltozott mentális és szociális helyzete jobbításához. A hetente történő foglalkozások alkalmával látástréner, pszichológus, szociális munkás szakemberek foglalkoznak a rehabilitációba bevont látássérültekkel az Egyesületünk székházában és más helyszíneken.

A rehabilitációhoz egyre több segédeszközt kívánunk látássérült bemutatás, hogy a látássérültek minél jobban megtanulják a mindennapi életvitelt segítő eszközök használatát.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK

Kulturális, szabadidős tevékenységeink. Egyesületünknek évtizedek óta működik művészeti csoportja, akik zenés-verses műsorprogramot állítanak össze az év jeles ünnepeire. Fontos, hogy tagjaink részére minden évben színvonalas, tartalmas programokat állítsunk össze, mely megfelel érdeklődési körüknek.

A látássérültek részére szervezett programjaink célkitűzése, hogy kimozdítsuk tagjainkat a megszokott életvitelükből, kellemes élménnyel tegyük gazdagabbá, és erősítsük az Egyesületünk közösségformáló erejét.

VÁRHELYI ESZTER: A VAKOK INFORMÁCIÓSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI: SZÁMÍTÓGÉP ÉS AZ INTERNET ADTA ELŐNYÖK

Látássérült tagjaink igénylik az ilyen jellegű rendezvények, kirándulások szervezését. Fogyatékosságukból adódóan önállóan nehezen tudnak kirándulásokon részt venni. Igénylik a szervezést és a személyes segítést. A es, as évben az érdekvédelmi tevékenységet több szakmai fórum, konferencia megrendezésével szélesítettük ki, annak érdekében, hogy hatékonyabban fellépjünk a látássérültek esélyegyenlősége, akadály-mentesítése mellett, és látássérült bemutatás diszkrimináció ellen.

Minden olyan kezdeményezést támogatunk és ösztönzünk, melyek a társadalmi párbeszéd eszközével eredményesen segítik a sorstársaink szociális, mentális és munkaerő-piaci helyzetét, továbbá szerveztünk és szervezünk olyan szakmai képzéseket kistérségi körzeti csoportvezetőink és önkénteseink számára, melyek elősegítik a humánerőforrás kapacitásnövelését.

1. Látássérült tanulók és a szakiskolai képzés gondjai

A meghívott szakmai előadók többek között a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási esélyeiről és akkreditált foglalkoztatásáról, a szociális ellátások és támogatások, az esélyegyenlőség és jogérvényesítés, látássérülés típusonként rehabilitációs járadék, az életviteli tanácsadás és egészségügyi mérések témáiban tartottak és tartanak rendszeresen informatív képzéseket Egyesületünkben.

Motivációnk az, hogy a látássérültek számára létfontosságú, erős és hatékony érdekvédelmi szervezetünket erősítsük, valamint számukra színvonalas szolgáltatásokat nyújtsunk, önfenntartásukról gondoskodjunk, és közösen projekteket, pályázati programokat valósítsunk meg.

hyperopia gyermek 2 5 hónapos kezelés látóideg látás kezelése

A látássérültek társadalmi marginalizálódása több problémára vezethető vissza. E problémák komplex kezelését, egyes fontos területeinek gondját sem az állami, sem az önkormányzati szervek, sem a különböző szolgáltató rendszerek nem képesek maguktól megoldani, ehhez mindenképpen a látássérültek aktív részvétele szükséges. Ezen törekvések jegyében valósítottuk meg a következő szakmai programokat: