Táblázat a látáshoz a GOST szerint


táblázat a látáshoz a GOST szerint

Olyan képesség, mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni — mely tartalmazza annak megértését, hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra, hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben, valamint az élet körforgásának megértését. Kulcsszavak: a természet megértése, a dolgok megkülönböztetése a növény — és állatvilág felismerése.

A természetben végzett munka, az élővilág felfedezése, tanulás növényekről és a természet jelenségeiről 1. Minden tanuló rendelkezik azokkal a sajátosságokkal, melyek egy-egy terület kibontakoztatását teszik lehetővé, ezáltal más területek is hatékonyabban fejleszthetőek.

táblázat a látáshoz a GOST szerint

A XXI. Nem elegendőek a rendkívül ingergazdag világban a hagyományos frontális oktatási formák, szükség van az adaptív, a tanulók személyiségéhez differenciáltan igazodó tanulásszervezésben a munkáltató, tanulói együttműködésen alapuló módszerekre, a változatosan alkalmazott tanulásszervezési módokra, az ehhez szükséges eszközrendszerre.

Az értékelés vonatkozásában az interaktív, minőségi értékelés szerepe emelhető ki, melyben a tanulók önértékelési folyamatait is szükségszerű fejleszteni.

táblázat a látáshoz a GOST szerint

Ebben a tekintetben elengedhetetlenek az elméleti ismeretek, minták, modellek kreatív, alkotó alkalmazása reformpedagógia eszköztáratovábbá a tanulói önállóságot feltételező, a tanulói szabadságot a rend keretei között biztosító, segítő, irányító pedagógus.