Vizuális vizsgálati mutatók


vizuális vizsgálati mutatók rövidlátás ősszel

Bender tesztek A vizuo-motoros koordináció vizsgálatára Lauretta Bender alakított ki vizsgálóeljárást, mely a diagnosztikus munkában kiegészítő próbaként alkalmazható az átfogó tesztek, például az intelligenciatesztek mellett.

A vizuo-motoros rendezési funkciók gyenge működése átlagos intelligenciaszint mellett bizonyos teljesítmények zavarát jelentik, organikus tünetként értelmezhető. Bender a vizuális vizsgálati mutatók rendezési funkciók színvonalát ugyanolyan jelentősnek vélte, mint az intelligencia-kvócienst.

vizuális vizsgálati mutatók a látás plusz eshet

A Bender tesztek a diagnosztikai protokoll szerint a specifikus tanulási zavarok diagnosztikájában pszichológus személyéhez rendelhetők Dékány és Mohai, A magyar pszichodiagnosztikai gyakorlatban óta alkalmazzák. A próba elsősorban az olvasás-írástanulás folyamatainak várható nehézségeinek predikciós mérőeszközeként alkalmazható, azaz képes megragadni azokat a pszichikus funkciókat, amelyek zavara meghatározó lehet a későbbi iskolai teljesítményben. A teljesítményt befolyásolhatja a gyermek motivációja, a feladattudata, figyelme és emlékezete, így a vizsgálat során elengedhetetlen e tényezők pontos megfigyelése és jegyzőkönyvezése Torda, Ingeranyag: A próbasorozat 10 kis ábrából áll, az első A jelet visel, a többi ig van számozva.

vizuális vizsgálati mutatók látás 0 6 azt jelenti

Értékelés: egy olyan skála mentén történik, mely az életkor, a nemek szerinti különbségek és a kivitelezés minőségét veszi figyelembe. Ez alapján a gyermek teljesítménye háromféle minősítést kaphat: 1 életkorától elmaradó, 2 életkorának megfelelő szintű, 3 életkorát meghaladó színvonalú.

vizuális vizsgálati mutatók demi moore látás

Az elért pontszámok alapján minden életkori övezetben nagyon gyenge, gyenge, átlagos, jó és nagyon jó színvonalú lehet a gyermek teljesítménye. A kiértékelés egy kritériumrendszer alapján történik, az egyszerű formák vizuális vizsgálati mutatók egy vagy két szempont, az utolsó minta esetében öt szempont teljesítményét értékeljük pontszámokkal. Bármely feltétel hiány az egész feladatot elfogadhatatlanná teszi.

A teszt mennyiségi mutatója az értékpontok összessége, míg a minőségi elemzésre is lehetőség van Torda, a; Torda, A próbasorozat értékelését részletesen Torda Ágnes a mutatja be. A próba alkalmas a globális értelmi és a vizu-motoros érettségi szint összehasonlításával az organikus idegrendszeri sérülés felfedésére Herpai és Nagy, Ingeranyag: A próbasorozat 9 ábrából áll, az első A jelet visel, a többi ig van számozva.

vizuális vizsgálati mutatók 8 sor az a látomás

A három szempont szerinti pontozás és minősítés alapján a kvalitatív elemzés mellett az esetleges zavar minőségére is következtetetés vonható le.

A Bender-próbában kapott életkori értékeket az intelligencia színvonalához viszonyítjuk, amennyiben 2 év vagy ennél nagyobb az elmaradás a verbális vagy a globális mutatóhoz képest, az organikus tünetként, jelként értelmezhető Torda, a; Herpai és Nagy,

vizuális vizsgálati mutatók műtét a látás helyreállítása érdekében