A gyermekek látószerveinek jellemzői


Önfejlesztés Defektológiai ágak. A defektológia tárgya, céljai, alapelvei és módszerei.

Sügér: a közönséges halak nem szabványos tulajdonságai, a város régi neve, a sügér lapja, 5 betű Téli horgászat fentről. Sügér: a közönséges halak nem szabványos tulajdonságai, a város régi neve, a sügér lapja, 5 betű Furcsa hal ez a kéreg. Amint azt gondolja, hogy mindent tud róla, mihelyt vásárol 50 kg jigfejet, tehát azonnal újabb meglepetést mutat be.

Tárgy: a defektológia tárgya, feladatai, alapelvei és módszerei Mivel a rendellenes gyermekek nagyon hajlamosak a káros hatásokra és körülményekre fájdalmas folyamatok, mentális stressz és stressza kompenzációs mechanizmusok megsemmisülhetnek. Ugyanakkor az üzemeltethetőség hirtelen a gyermekek látószerveinek jellemzői, és a fejlődés lelassul.

Ezt a jelenséget dekompenzációnak nevezik. A funkcionális rendellenességek ilyen visszaesése instabilitáshoz és a mentális folyamatok gyengüléséhez vezet. Ebben az állapotban a gyermeknek védőrendszert kell létrehoznia és korlátoznia kell a munkaterhelést.

A kompenzációs folyamatok rendellenes gyermekekben számos körülménytől függ. A kompenzáció, a korrekció és a funkció helyreállításának fontos feltétele a korrekciós és oktatási munka, amelyet úgy építenek, hogy figyelembe veszik a rendellenes gyermekek különféle csoportjainak fejlődési sajátosságait, valamint az egyes gyermekek egyedi tulajdonságainak ismeretén alapszik. Rehabilitas - a fitnesz, képesség helyreállítása orvosi és pedagógiai értelemben - egy rendellenes gyermek bevonása a társadalmi környezetbe, a társadalmi élet és a munka megismerése pszichofizikai képességeinek szintjén.

Ez a fő feladat a defektológia elméletében és gyakorlatában. A rehabilitációt orvosi eszközökkel végzik, amelyek célja a fejlődési rendellenességek kiküszöbölése vagy enyhítése, valamint a speciális oktatás, nevelés és szakképzés.

Hol található a város Krímben?

A rehabilitáció folyamatában a betegség által zavart funkciók kompenzálódnak. A rehabilitációs feladatokat a rendellenes gyermekek különféle kategóriáira szolgáló speciális oktatási intézmények rendszerében oldják meg, ahol az oktatási folyamat szervezésének sajátosságait a gyermekek rendellenes fejlődésének jellemzői határozzák meg.

  1. Látás mínusz 1 és mínusz 0 5 Látás mínusz 1 és mínusz 0 5 Gyermekek látószerveinek károsodása.
  2. Vérszegénység és rövidlátás

Társadalmi alkalmazkodás a Lat. Adapto-tól - adaptáció - a rendellenes gyermekek egyéni és csoportos viselkedése a társadalmi normák és értékek rendszeréhez igazítása. Rendellenes gyermekekben a fejlődési rendellenességek miatt nehéz a kölcsönhatás a szociális környezettel, csökkent a képesség a változásokra való megfelelő reagálásra és a bonyolultabb követelményekre.

Gyermekek és serdülők látószerveinek jellemzői

Különleges nehézségeket tapasztalnak céljaik elérésében a meglévő normák keretein belül, ami nem megfelelő reakciót okozhat számukra, és eltérő viselkedéshez vezethet. A rendellenes gyermekek képzésének és nevelésének feladatai között szerepel a megfelelő kapcsolatok biztosítása a társadalommal, a kollektív csoporttal, valamint a társadalmi ideértve a jogi normákat és szabályokat is tudatos végrehajtása. A társadalmi adaptáció lehetőséget ad a rendellenes gyermekek számára, hogy aktívan részt vegyenek a társadalmi szempontból hasznos életben.

A speciális oktatási intézmények tapasztalata azt mutatja, hogy ezen iskolákban a hallgatók képesek megtanulni a társadalmunkban elfogadott viselkedési normákat. A családi nevelés aktív tényező a rehabilitációban. A család és az iskola együttes erőfeszítései biztosítják a rendellenes gyermeket az aktív társadalmilag hasznos tevékenységekbe való bevonáshoz, munkalehetőségeinek azonosításához és az elérhető szakma kiválasztásához.

A rehabilitáció lehetőségei évről évre bővülnek. A tudományos és műszaki fejlődés javítja a rehabilitációs módszereket és technikákat. A műszaki oktatási segédeszközök, a siket emberek számára az iskolákban használt legújabb eszközök például olyan eszközök, amelyek a beszéd hangot optikai jellé alakítják és a vakok szemészeti árlista javítják az oktatás hatékonyságát, és ellensúlyozzák a fejlődési hiányokat.

A defektológia számos más kategóriával és fogalommal is működik, amelyeket a vonatkozó szakaszokban ismertetünk.

A defektológia fő céljai A különféle rendellenességekkel küzdő gyermekek fizikai és mentális fejlődésének objektív törvényeiről és tulajdonságairól szóló mély és változatos klinikai, élettani, pszichológiai és pedagógiai vizsgálat a defektológia egyik fő feladata. A defektológia, mint a tudás szerves ága, az egyes ágazatok fejlesztése és integrációja, a különféle kategóriákba tartozó rendellenes gyermekek általános fejlődési mintáinak kialakítása, képzése és oktatása eredményeként alakult ki.

E minták azonosítása lehetséges a különféle szakemberek tanárok, defektológusok, orvosok, fiziológusok, pszichológusok stb.

gyenge látáshoz szükséges termékek mi jobb inni a látás erősítésére

Abnormális gyermekeinek átfogó, sokrétű megközelítése mellett. A speciális pedagógia természettudományos alapja a rendellenes gyermekek sokoldalú klinikai, élettani, pszichológiai vizsgálata. Ez magában foglalja: a különféle fejlődési fogyatékossággal élő gyermekek természetének, szerkezetének és korrekciós-kompenzációs képességeinek meghatározását; a rendellenes gyermekek pedagógiai osztályozásának problémájának megoldása a differenciált képzés és oktatás megszervezése érdekében; a rendellenes gyermekek azonosítása és nyilvántartása.

A tudományos fejlődés alapján ezeket a tevékenységeket korai életkorban és az ország minden régiójában el kell végezni. A kapott adatokat speciális gyermekintézmények tervezéséhez és megszervezéséhez használják annak érdekében, hogy a rendellenes oktatásban részesülő gyermekek a lehető legszélesebb körű információt kapjanak.

120% -os látásom van ki a rövidlátás

A fejlődési rendellenességek korai diagnosztizálására szolgáló módszerek tudományos fejlesztésének problémája közvetlenül összefügg az azonosítás és a számvitel problémáival. A halláskárosodás észlelésére módszereket fejlesztettek ki már a gyermek életének első évében, amelyek lehetővé teszik, hogy időben megkezdhesse a hallás és a beszéd fejlesztését.

A látássérülés és az izom-csontrendszer kialakulásának korai szakaszában sikeresen diagnosztizálták. A mentális fejlődési rendellenességek diagnosztizálását orvosi és pedagógiai bizottságok végzik.

Hol maradhat Sudakban nyaralni?

A defektológia elméleti kérdéseket, diagnosztikai eszközöket és hatékony módszereket dolgoz ki, amelyek megbízható eredményeket garantálnak a szellemi fogyatékos gyermekek kiválasztásában, akik az összes rendellenes gyermek túlnyomó többségét alkotják csökkent hallás- látás- és motoros szférában, mentális hiányosságokat is gyakran figyelnek meg.

A mentális fejlődési rendellenességek korai diagnosztizálása azonban jelenleg nem tökéletes, mély tudományos fejlesztést és új megközelítést igényel a speciális intézményekben gyermekek kiválasztására szolgáló bizottságok felépítésében és munkájában.

A rendellenes gyermekek számára speciális intézmények hálózatának szervezésének és fejlesztésének elveinek indokolása és fejlesztése.

A rendellenes gyermekek oktatásának, nevelésének és fejlődésének története megmutatta annak előnyeit, hogy speciális oktatási intézményekben tartják őket. Hazánkban a rendellenes gyermekek oktatási rendszerének megszervezése a nemzeti elvek alapján biztosítja oktatásuk kötelezőségét, folytonosságát és időtartamát.

A defektológia tudományosan fejleszti ki és gyakorlatilag megoldja a rendellenes gyermekek korai iskola előtti oktatásának és képzésének a problémáját. A fejlődési rendellenességek kompenzációját és kijavítását sikeresen hajtják végre, ha egy rendellenes gyermek korai bevonása a speciális nevelés és nevelés folyamatába zajlik.

100 százalékos elképzelés, hogyan lehet visszaszerezni megvetés egy szeretett ember iránt

A rendkívüli gyermekek oktatásának és nevelésének egysége a speciális iskolák tevékenységének egyik alapelve. Az egyik vezető elv, amely minden speciális oktatási intézmény számára kötelező, a rendellenes gyermekekkel szembeni humánus hozzáállás, az emberi méltóság tiszteletben tartása.

A rendellenes gyermekek intézményeiben az oktatási folyamat céljainak, céljainak, tartalmának és módszereinek meghatározása. A defektológia alapvető kérdése az általános és a speciális oktatás kapcsolatának lényege, a fejlődési rendellenességek orvoslással és eszközökkel történő leküzdésének lehetősége, a pszichológiai és pedagógiai eszközök lehetősége a rendellenes gyermek fejlődésének korrekciójára.

A a gyermekek látószerveinek jellemzői didaktikai rendszerek az egyes iskolai típusok számára a gyermekek látószerveinek jellemzői oktatási elveket, az oktatási folyamat szervezeti formáit, a tipikus tanítási eszközöket és módszereket biztosítják.

Az iskolákban tanult tantárgyak speciális tankönyvek, módszerek, vizuális és műszaki tananyagoknak felelnek melyik termék a legjobb a látásra. A pedagógiai eszközök játsszák a fő korrekciós szerepet a rendellenes gyermekek oktatásában, növelik kognitív képességeiket és serkentik a hibás analizátorok fennmaradó funkcióit.

A gyógyszereknek kiegészítő esetekben kiegészítő szerepe van. Vygotsky, "de sokkal korábban legyőzi őket társadalmilag és pedagógiailag, mint orvosi és biológiai a gyermekek látószerveinek jellemzői. Az általános oktatás elválaszthatatlanul kapcsolódik a munkaképzéshez és az oktatáshoz. A testnevelés egyrészt a fizikai tulajdonságok erősítésének, a térbeli orientáció a gyermekek látószerveinek jellemzői a motoros készségek fejlesztésének a funkcióját látja el, másrészt a betegségek következményeinek kiegyenlítése és kiegyenlítése, vagyis korrekciós funkciója van.

Megelőző intézkedések rendszerének kidolgozása a rendellenes gyermekkori események megelőzésére. A megelőzést a lakosság egészséges munka- és életkörülményei, a minősített orvosi ellátás, a betegségmegelőzés, az anyaság és a gyermekkor védelme biztosítják. Az egészségnevelés és az nevelés, hozzáállás és világnézet a defektológiai ismeretek terjesztése a lakosság körében rendkívül fontosak a gyermekek rendellenességeinek megelőzése szempontjából.

A rendellenes egyének szocializációs folyamatának hatékonyságának javítása a fejlődés különböző szakaszaiban. A defektológia a felnőtt rendellenes személyek életében és munkájában a problémák széles skáláját, a társadalmi életbe való beilleszkedésüket, a munkacsoportokat és a munkájuk hatékonyságát vizsgálja.

A szovjet defektológia elismeri egy társadalmilag aktív érett személyiség kialakulásának lehetőségét a rendellenes gyermek következetes és célzott képzése, oktatása és fejlődése eredményeként. A defektológia alapelvei és módszerei A defektológia számos kapcsolódó tudományhoz kapcsolódik, pszichológiai, pedagógiai és orvosi tudományokhoz. A defektológiának közös célja és alapelvei vannak az általános pedagógiával, bár fogalmi rendszerét a rendellenes gyermekek oktatásának, nevelésének és fejlesztésének speciális feladataira építve fejleszti ki.

Különböző életkorú rendellenes gyermekek szellemi fejlődésének tanulmányozása közelebb hozza a defektológiát a pedagógiai és a gyermekpszichológiához, amelynek fő feladata a személyiség kialakulásának törvényeinek meghatározása a normál gyermek különböző fejlődési szakaszaiban.

A pedagógiai pszichológia, amely a tudás, készségek és személyiség kialakulásának pszichológiai törvényeit tanulmányozza a tömeges iskolában történő képzés és oktatás során, biztosítja a defektológiához szükséges anyagot, tanulmányozva a rendellenes fejlődés törvényeit. Az emberi psziché működését és mentális fejlődését szabályozó törvények ismerete nélkül normális tudományos rendszer kidolgozása a rendellenes gyermekek kiképzésére és oktatására.

Mivel a defektológia a testi és mentális fogyatékossággal élő gyermekek tanulmányozásával, kiképzésével, nevelésével és a gyermekek látószerveinek jellemzői foglalkozik, klinikai tanulmányukra van szükség adatokra, amelyeket be lehet szerezni a neuropatológiából az idegrendszer organikus és funkcionális betegségeinek tudományaa patológiás anatómiából a strukturális rendellenességeket tanulmányozó tudományból.

A signopedológia és a tylopedagógia szempontjából kiemelkedő jelentőségű az otolaringológia a öregség homályos látás, az orr, a torok betegségeinek tudománya és az oftalmológia a látási szervek betegségeinek tudománya adatai.

Autizmus spektrum zavar

A károsodás mentális funkcióinak helyreállítására szolgáló módszerek fejlesztését a hiba kompenzálására szolgáló módszerekkel segíti a pathopszichológia a pszichológia olyan ága, amely az agy kóros állapotában vizsgálja a mentális aktivitás változásait.

A rendellenes gyermekek fejlõdésének pszichofizikai tulajdonságainak, valamint az oktatás és képzés törvényeinek tanulmányozása érdekében a defektológia tudományos és pedagógiai kutatási módszerek rendszerét alkalmazza. Különösen fontosak azok a módszerek, amelyek célja a rendellenes gyermekek különféle kategóriáinak egyedi eltéréseinek és jellemzőinek tanulmányozása.

A rendellenes gyermekek jellemzőinek, egyes kategóriák fejlettségének tanulmányozása hozzájárul az oktatás szintjének növekedéséhez. Először a gyermek családjában, majd az iskolában az oktatás minden éve alatt, ezt követően pedig önálló életben hajtják végre.

A tanulmány összetettsége, azaz a tanárok, oktatók, pszichológusok, orvosok által összegyűjtött adatok összehasonlítása előfeltétele a rendellenes gyermekek pszichológiai és pedagógiai vizsgálatának.