A medence víziója után,


a medence víziója után

A rendezvény fő célja a MEK Egyesület határon túli és hazai partnereivel való megbeszélése volt a közös együttműködések, szolgáltatásaink fejlesztése érdekében. A tervezett program főbb részei az alábbiak voltak: "A Digitális Kárpát-medence" koncepció ismertetése, megvitatása; A MEK tükörszerverek használata, fenntartásának, bővítésének kérdései Rövid tutoriálok keretében az egyes résztvevők tevékenységének bővebb bemutatása 1.

A résztvevők az utóbbi koncepción, egy nagy közös vízió alapelveink jutottak megegyezésre. A tervezet lényege egy konzorcium megalapítása, amelyet a vízió alapján különböző projektek - különös tekintettel az Európai Uniós projektekre - mentén valósítanánk meg folyamatosan. Az előzetesen szétküldött tervezetre Bárdi Nándor Teleki Intézet részletes választ küldött, amely jó kiindulónak bizonyult a vitában.

Hosszú és alapos egyeztetések után sikerült megegyezni a leendő konzorcium alapcéljában, nevében és alapvetéseiben. A legfontosabb döntések a konzorcium Tartalmi hatókörére - Egyik alapkérdés volt, hogy a konzorcium csak a magyar kultúrával foglalkozzon vagy hangsúlyozottan multikulturális legyen a régió egyéb intézményeinek megszólításával. A résztvevők végül, hangsúlyozottan a multikulturális, több nemzetre, népre kiterjedő hatókör mellett döntöttek; Földrajzi kiterjedésére - hosszas történelmi-földrajzi vita után megegyeztünk a "Közép Európa" fogalmának szűkített használatában, miután kisebbségkutatással foglalkozó kollégáink a munkacímet nem javasolták a konzorcium nevébe.

Finisszázs után. Meg­érint­jük a vizet, és a kezünk száraz marad. Szem­lé­lünk egy tár­gyat, s azon­nal elve­szítjük addig jól mű­ködő tér­érzé­künket. Megérintjük a vizet, és a kezünk száraz marad. Szemlélünk egy tárgyat, s azonnal elveszítjük addig jól működő térérzékünket.

Ennél szélesebb kört nem tartottak célszerűnek felvállalni a résztvevők. A tárgyi és vizuális tartalmakat nem kisebb jelentőségük, hanem ettől a területtől éppen a nagyságrenddel nagyobb feladatai miatt határoltuk le a tervezett konzorciumot.

Finisszázs után. Bondor Csilla VÍZIÓ című tárlatáról

Bárdi Nándor kiemelte a szervezés jelentőségét, a multikulturalitás és a többnyelvűség fontosságát. Fontosnak tartotta, hogy az együttműködésből származó tartalmak online nyilvánosan elérhető része a határokon túl a nagyforgalmú portálokon is elérhető legyen, azokkal együttműködésben. Mátrai Julianna az EU-s a medence víziója után kapcsolatban vázolta fel a lehetőségeinket. Konkrét tartalomfejlesztésre, digitalizálásra nem, de meglévő szolgáltatás értéknövelést célzó fejlesztésére, hálózati kapcsolatok kiépítésére lehet pályázni főként az eContentPlus keretében.

Az eContentplus következő felhívása várhatóan júniusban fog megjelenni, a beadási határideje pedig október eleje lesz.

Continue Reading

A következő pályázati csomagban meglévő digitális könyvtárak támogatása is várható. Ugyancsak támogatandó az EU részéről a meglévő szolgáltatások együttműködését interoperabilitást célzó fejlesztése - intelligens látás úgy gondoltuk pl.

A tervekbe hosszú távon mindenképpen célszerű betervezni valamilyen üzleti modellt, hiszen a teljes körű, hosszú távú költségvetési támogatás már sehol nem reális jövő.

a medence víziója után

A hosszas egyeztetés után megbeszéltük, hogy véges időn belül elkészítjük - Káldos János kollégám véglegesíti - a konzorcium alaptervét. Később pontosítottuk, hogy egy felhívást a konzorcium alapítására. Ezt kell elfogadtatnunk az intézményeink vezetőivel, hogy utána az első gyakorlati lépést megtegyük a konzorcium alapítása irányában.

A konzorcium nyitott lesz, de egyelőre a meglévő résztvevők és néhány egyéb, javasolt intézményt látáspróba, hogyan lehet javítani a látást meg, utóbbira még várjuk a résztvevők javaslatait.

A szervezés kommunikációját elősegítendő egy régebbi, a medence víziója után használt levelező lista felújítását ígértem, amelyet, a résztvevők aktualizált e-mail címeivel kedden, én el is indítottam. Ezeken a területeken munkacsoportokban lesz célszerű végezni a munkát. A tapasztalatcserék, ajánlások, közös szabványok megfogalmazása, többek által megfogalmazódott. Zimányi Magda vetette fel pl. Részint a nemzetközi tapasztalatok átvételének fontosságát, részint a konzorcium, azaz a régi hatékonyabb megjelenítését a nemzetközi, elsősorban az EU-s színtéren.

Reményeink szerint a konzorcium hatékony tevékenysége javíthatja ennek a régiónak az "image"-t is az Európai Unióban és azon túl, ahol aránytalanul kevéssé vagyunk jelen. Hiszen az Internet, az online tartalmak egyben a legjobb image közvetítő eszközöknek is tekinthetőek.

A MEK tükörszerverek használata, fenntartásának, bővítésének kérdései A második nap délelőttjén került sor tükörszervereink megbeszélésére.

„A múlt nem más, mint tapasztalat”

Sajnos betegség, egyéb okok miatt két érintett helyről sem Somorja és Zenta érkeztek meg a kollégák. Vitéz Ildikó, a MEK jelenlévő rendszergazdája ismertette a jelenlegi helyzetet. Kolozsvári szerverünkön februárban, somorjai szerverünkön március végén állt le a tükrözés tárkapacitás hiánya miatt.

Az utoljára telepített, legjobb gépünkön, Zentán még működik a tükrözés. Ebből következően az első szintű problémánk ezen a gépeken a kapacitás növelése. Rendszergazdánk elmondta, ezek régi típusú szerverek a kapacitásbővítésük sokáig nem tervezhető, legfeljebb ideiglenes megoldás lehet néhány további winchester bővítése.

a medence víziója után

Felvetődött még egy cache rendszerre való átállás, amely csak a lehívott dokumentumokat tárolná helyben, így takarékosabban lehetne bánni az ottani háttértárakkal. Szóba került ezenkívül a szerverek lecserélése vagy nagyobb tároló kapacitások kiépítése más hardverrel is, de ehhez az ottani tartalomfejlesztési tervekkel kellett volna egyeztetni, amelyet sajnos nem tudtunk megtenni.

Így egyelőre marad a rövid távú kapacitásbővítés, amelyre az NIIF révén van reményünk a közeljövőben. A tavaly elkezdődött egy kárpátaljai tükörszerver telepítésének szervezése. Sajnos ez egy ideig leállt, de reméljük tudjuk folytatni a mostani NIIF támogatással. A beregszászi főiskoláról érkezett Pallay Ferenc megerősítette, hogy erre ott nagy igény volna, különös tekintettel a gyenge sávszélességre. Rövid tutoriálok keretében az egyes résztvevők tevékenységének bővebb bemutatása Szombat délutánra maradt néhány rövid bemutatkozás, kevesebb lett sajnos a tervezettnél.

Először vendéglátónk, Burmeister Erzsébet, a miskolci egyetemi könyvtár mb.

Mély VÍZIÓ, nem csak jó úszóknak!

Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzék Adatbázisát. Röviden ismertette a szolgáltatás lényegét, hasznát, működését. Elmondta, hogy a gyűjtőkör bővítésével, már határon túli folyóiratok tartalomjegyzékeit is rögzítik, mint pl.

A résztvevők máris említettek néhány folyóiratot, amely helyet kaphatna az adatbázisban. Ugyancsak tudatosítottuk, hogy egy ilyen együttműködés egy konkrét megvalósítása lehet a tervezett konzorciumi tevékenységeknek. A következő bemutatót Perlaki Attila - aki szintén a miskolci könyvtár munkatársa - tartotta. Egy a medence víziója után ingyenes, GNU-GPL alatt terjesztett rendszer többek között reményeink szerint jól használható lehet a határon túli elektronikus gyűjtemények számára.

„A demokraták víziója Amerika számára a szocializmus”

Attila a résztvevők számára röviden bemutatta a rendszer működését, szolgáltatását és a metaadat-kezelését.

Az idő előrehaladta és a társaság fáradsága miatt már túl sok kérdés nem hangzott el, ennek ellenére bízunk benne, hogy a munka hasznos határon túli partnereinknél is. A találkozó után, a rendezvényünket szervező Conference Tours segítségével élvezetes kisvonatos kirándulást tettünk Miskolc belvárosában, megismerve a nevezetességeit, néhol rejtett szépségeit.

Lyukas puha falú, kerti medence foltozása

A kirándulás után egy újabb kiadós és hangulatos vacsorával fejeztük be a baráti találkozót. A résztvevők fehér asztal mellett is elbeszélgettek és tovább erősítettük, új ismerőseinkkel pedig erősítettük baráti kapcsolatainkat. Pallay Ferenc Beregszászról és Kovács Zsuzsanna, Topolyáról új, érdekes színfoltot jelentettek bővülő kapcsolatainkban.

Kövér László víziója: „Újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét”

Bízunk benne, hogy a találkozónknak lesz folytatása, munkában, további együttműködésben. Azt gondolom, a MEK Egyesület alapcéljaiban meghatározott egyik célunknak igazán aktívan megfelelünk és igyekszünk ápolni a határon túli magyarsággal való kapcsolatainkat, amelyek mindkét fél számára értéket jelentenek.

Sőt, terveinkben, reményeinkben szerepel, hogy ezeket a kapcsolatainkat kiterjesszük a határon túli többségi nemzetek könyvtárosai, szakemberei felé. Munkánk, az Internet nem ismer határokat, igyekszünk építeni és összekötni. Moldován István Jegyzetek 1.

Petőfi Háromszék-viziója Majd körülményesebben megvizsgáljuk, ha együtt utazzuk be Háromszéket, mint fészket rakni akaró fecskék. Nem csak engem, sokunkat foglalkoztatott, hogy mi az eredője Petőfi Székelyföldhöz való ilyetén ragaszkodásának, honnan ez a túlfűtött szeretet? Mondják — és van ennek igazsága - hogy ebben a székelyföldi táj megejtő szépsége csak másodlagos, Petőfi elsősorban a székelyek személyesen is megtapasztalt szabadságszeretetét, vitézségét, önfeláldozását csodálta.

Közben megerősítést kaptunk, hogy használják több helyen a "Carpathian Euroregion" fogalmat. Sőt, hasonló néven egy EU-s alapítvány is működik. Tájékozódásul az alábbi linkeket gyűjtöttem össze a témában: Community Philanthropy Initiative.