Arról, hogy az ember milyen látásmóddal romlik, Hogyan élhetünk helyesen az egyre növekvő gonoszság közepette?


arról, hogy az ember milyen látásmóddal romlik

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Összefoglaló 1. Kutatási Keretprogramba ehhez hogy az ember milyen látásmóddal romlik témához egy vezérakció felvételét és b kísérő intézkedések megtételét, hogy a kellő időben elvégzendő politikai tervezéshez, döntéshez és cselekvéshez kellően alátámasztott döntési alapot teremtsenek mind európai, mind nemzeti szinten.

arról, hogy az ember milyen látásmóddal romlik

Indoklás: Az öregedés biológiai, pszichológiai, társadalmi, kulturális, technológiai, gazdasági és strukturális vonatkozásai szoros kapcsolatban állnak egymással. Ezen kívül, az emberek mindig egy adott fizikai és társadalmi környezetben öregednek meg.

arról, hogy az ember milyen látásmóddal romlik

Európában ez a környezet széles körben váltakozik a környezeti, kulturális és társadalomszerkezetei szempontokat illetően. Az előbb említett két tény — azaz az öregedési folyamat különböző dimenziói, illetőleg az, hogy a folyamat különböző feltételek mellett játszódik le — egyike sem tükröződik megfelelően a jelenlegi kutatási programokban.

arról, hogy az ember milyen látásmóddal romlik

Azonban, tekintettel a népesség életkori szerkezetében beállt változásokra, csak az ilyen kiterjedt és hosszú távú kutatás szolgáltathat biztos alapot a társadalom számos érintett területén szükséges tervezéshez és döntéshozatalhoz, valamint a döntéshozatal minden egyes rétege számára.

Az a ponttal kapcsolatban: Kutatási igény különösen az alábbi területeken áll fenn: —.

arról, hogy az ember milyen látásmóddal romlik